ครม.อนุมัติ กฟผ. ลุย 4 โรงไฟฟ้าพลังน้ำ กำลังผลิต 6.75 เมกะวัตต์

Advertisement (18 มิถุนายน 2567) นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนลำตะคอง เขื่อนลำปาว เขื่อนห้วยแม่ท้อ และเขื่อนกระเสียว กำลังผลิตติดตั้งรวม 6.75 เมกะวัตต์ โดยมีวงเงินขออนุมัติ 959.76 ล้านบาท Advertisement ทั้งนี้ในการดำเนินโครงการที่มีวงเงินขออนุมัติ 959.76 ล้านบาทนั้น แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ เงินตราต่างประเทศ 243.83 ล้านบาท และ เงินบาท 715.93 ล้านบาท โดยให้สามารถเกลี่ยงบประมาณระหว่างโครงการได้ และให้ถือว่า กฟผ. ได้รับอนุมัติงบประมาณเพื่อการลงทุนตามแผนการประมาณการเบิกจ่ายประจำปี 2567 ตามที่กระทรวงพลังงาน เสนอ สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนลำตะคอง เขื่อนลำปาว เขื่อนห้วยแม่ท้อ และเขื่อนกระเสียว เป็นโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (แผน […]

กฟผ.รับสมัครบรรจุบุคคลภายนอกผู้มีประสบการณ์ วุฒิ ป.ตรี ไม่จำกัดภูมิลำเนา สมัครผ่านออนไลน์บัดนี้-9ต.ค.66

  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีประสบการณ์เฉพาะทางเพื่อจ้างและบรรจุเป็นพนักงานตําแหน่งพยาบาลปริญญา 1อัตรา สถานพยาบาลภูมิภาค เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี 1. คุณวุฒิปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์ หรือเทียบเท่า 2. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์หรือเทียบเท่า 3. มีใบประกอบวิชาชีพพยาบาล(ยังไม่หมดอายุ) 4. มีใบประกาศนียบัตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ใต้น้ํา หรือสาขาเทคนิคเวชศาสตร์ใต้น้ําตามที่สภาการพยาบาลกําหนด 5. มีประสบการณ์ทํางานด้านการพยาบาล ไม่น้อยกว่า 2ปี 6. อายุไม่เกิน 45ปีบริบูรณ์ 7. ไม่จํากัดภูมิลําเนา สมัครผ่านระบบรับสมัครงานออนไลน์ ทางเว็บไซต์ของ กฟผ.และเว็บไซต์ jobtopgun เท่านั้นโดยกําหนดรับสมัครบัดนี้-9ต.ค.66 เวลา16.00 น.ตามขั้นตอน ดังนี้ (1) เข้าเว็บไซต์ http://www.egat.co.th เลือกข่าวประชาสัมพันธ์ หัวข้อประกาศรับสมัครงานและเลือก“สมัครงาน”หรือ เว็บไซต์ http://www.jobtopgun.com โดยใช้คําค้นว่า“กฟผ.” (2)ให้ผู้สมัครศึกษาและทําความเข้าใจรายละเอียดของประกาศฉบับนี้โดยละเอียดโปรดตรวจสอบคุณวุฒิ/สาขาวิชา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ สถานที่ปฏิบัติงาน และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ว่าท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนและประสงค์ปฏิบัติงานตามที่กฟผ. ประกาศรับสมัคร (3)กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง และแนบเอกสารให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่กําหนดก่อนยืนยันส่งใบสมัคร (4)ไม่มีค่าธรรมเนียมสมัครสอบ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ล้างแอร์ช่วยชาติ เฟส 2 มาแล้ว ลงทะเบียนรับสิทธิ์ภายใน 30ก.ย.นี้

นางจิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ ในฐานะโฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่าผลของการประหยัดพลังงานไฟฟ้าจากโครงการล้างแอร์ช่วยชาติของ กฟผ. ที่ร่วมกับกระทรวงพลังงาน สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย และผู้ค้าปลีก (Modern Trade) ในห้างสรรพสินค้าดำเนินการล้างแอร์ไปแล้วกว่า 15,000 เครื่อง สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ถึง 2.26 ล้านหน่วย หรือเปรียบเทียบเป็นค่าไฟฟ้าที่ลดลง 17.93 ล้านบาท และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กว่า 1,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งการล้างแอร์ทุก 6 เดือน จะทำให้แอร์สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงานไฟฟ้ามากขึ้น และช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ทันทีประมาณ 10% ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการล้างแอร์ช่วยชาติ เฟส 2 เพื่อรับส่วนลดค่าล้างแอร์ 300 บาท จนกว่าจะครบ 20,000 สิทธิ์ โดยสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ ณ ห้างสรรพสินค้าที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ โฮมโปร เพาเวอร์บาย เดอะมอลล์ ดิเอ็มโพเรียม สยามพารากอน และบลูพอร์ต ภายในวันที่ 30 ก.ย.2565 เพียงนำบัตรประชาชนและใบเสร็จค่าไฟ […]

กฟผ.รับสมัครบรรจุพนักงาน วุฒิ ป.6 บัดนี้-24พ.ค.65

  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงานพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ 8 อัตรา ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. พนักงานขับเครื่องจักรกล 2. พนักงานรักษาความปลอดภัย (งานป้องกันและระงับอัคคีภัย) 3. คนชำนาญงาน สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ บัดนี้– 24 พ.ค. 2565 ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครงานได้ที่ https://www.egat.co.th/home/recruitment หรือ แสกน QR code หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมกรุณาติดต่อแผนกสรรหาบุคลากรและทุนการศึกษาภายนอก โทร. 09 4242 2607 หรือ 06 2775 8240 หมายเหตุ : สัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี และพิจารณาต่อสัญญาตามความจำเป็นของงาน ประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์การ กฟผ. ที่ 17/2565 เรื่อง การรับสมัครพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ  กรณีไม่สามารถ Download ประกาศรับสมัครได้ คลิกที่นี่ ขั้นตอนการสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ คลิกที่นี่ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กฟผ.ล้างแอร์ฟรี 10,000สิทธิ์ ลงทะเบียนออนไลน์ บัดนี้-18เม.ย.65

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เตรียมเปิดลงทะเบียน “ล้างแอร์ฟรี พร้อมรับลดเครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5” รวม 20,000 สิทธิ์ เริ่ม เม.ย. นี้ ช่วยประชาชนประหยัดพลังงานรับมือวิกฤตราคาพลังงานขาขึ้น วันที่ 23 มี.ค. 2565 นายสุทธิพงษ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน ในฐานะรองโฆษก กฟผ. เปิดเผยว่า กฟผ. จัดแคมเปญ “Save Energy for ALL ร่วมใจประหยัดพลังงาน ผ่านวิกฤตไปด้วยกัน” เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจประหยัดพลังงานและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประชาชนจะสามารถประหยัดพลังงานได้ถึง 1.3 ล้านหน่วยต่อปี ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 804 ตันต่อปี โดยแบ่งเป็น 2 กิจกรรม คือ 1) ล้างแอร์ช่วยชาติ (Clean your air, Clean your life) กฟผ. ร่วมกับสมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทยให้บริการล้างแอร์แก่ประชาชนทั่วประเทศฟรีจำนวน 10,000 สิทธิ์ จำกัดครัวเรือนละ […]

กฟผ.รับสมัครพนักงาน93อัตรา วุฒิ ป.6 ตั้งแต่วันที่2-16สิงหาคม 2564

  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเตรียมเปิดรับสมัครงาน จำนวน 93 อัตรา เปิดรับสมัคร 2 – 16 สิงหาคม 2564 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเตรียมเปิดรับสมัครงาน จำนวน 93 อัตรา 1.ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล 2.ตำแหน่งพนักงานขับรถ 3.ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย 4.ตำแหน่งพนักงานขับเรือ 5.ตำแหน่งคนชำนาญงาน คุณสมบัติเบื้องต้น 1.สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรประถมศึกษาหรือเทียบเท่า 2.อายุและภูมิลำเนาตามเกณฑ์ที่ กฟผ.กำหนด

เหมืองการไฟฟ้าแม่เมาะถล่ม ดินสไลด์ทับถนนทั้งเส้น เสาไฟล้ม 50 ต้น คอสะพานขาด!!

  วันที่ 18 มี.ค. นายประจวบ ดอนคำมูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหาร เหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ได้เปิดเผยถึงกรณที่ได้มีการแชร์ภาพไปตามโลกโซเซียลว่าในพื้นที่เหมืองของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ซึ่งเป็นบริเวณที่ทิ้งดิน เขตบ้านหัวฝาย ม.1 ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ได้เกิดดินถล่มและสไลด์ตัวลงในแนวยาวกว่า 1 กิโลเมตร ส่งผลทำให้เกิดดินสไลด์ตัวในแนวยาวถมถนนเส้นทางแม่เมาะ-ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โดยเหตุดินถล่มและสไลด์ตัวลงนั้นได้เกิดขึ้นจริงเมื่อเวลา 09.00 น. วันก่อน (17 มี.ค.) บริเวณจุดทิ้งดินจากการขุดทำเหมืองที่มีความสูงกว่า 100 เมตร ซึ่งขณะนี้ ทาง กฟผ. มีความจำเป็นต้องกันพื้นที่ไว้ เพื่อความปลอดภัย ไม่ให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปภายในจุดที่เกิดเหตุ เพราะขณะนี้ยังมีการสไลด์ตัวของดินในจุดเกิดเหตุ ส่วนสาเหตุนั้นของการเกิดครั้งนี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ กฟผ.กำลังรวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะชี้แจงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้พบว่าจากเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลทำให้พื้นถนนและคอสะพานขาดเป็นแนวแตกลึกลงไป ดินที่เกิดสไลด์และเกิดแตกแยกยังได้กระทบต่อเสาไฟฟ้าคอนกรีตในพื้นที่เกิดล้มลงกว่า 50 ต้น รวมถึงยังกระทบต่อสายพานลำเลียงที่ได้รับผลกระทบเกิดทรุดตัวลงด้วยเช่นกัน ซึ่งในขณะนี้ทาง กฟผ.แม่เมาะ ได้มีการคุมเข้มพื้นที่ ห้ามไม่ให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปภายในจุดเกิดเหตุ โดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปิดกันถนนทางเข้าและถนนทางเข้าในจุดต่างๆ […]

1 2
error: