MEA เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก พนักงาน MEA และบุคคลผู้พิการ 93 อัตรา วุฒิ ปวส.-ป.โท 24มิ.ย.-1ก.ค.67

Advertisement Advertisement   MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก พนักงาน MEA และบุคคลผู้พิการ เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน MEA  โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ รับสมัครกลุ่มบุคคลภายนอก และพนักงาน MEA เพื่อสอบคัดเลือกในคุณวุฒิต่าง ๆ จำนวน 23 คุณวุฒิ รวม 86 อัตรา อ่านรายละเอียด คลิก https://static.mea.or.th/uploads/temp/c67988a6-079 รับสมัครกลุ่มบุคคลผู้พิการจากบุคคลภายนอก เพื่อสอบคัดเลือกในคุณวุฒิต่าง ๆ จำนวน 4 คุณวุฒิ รวม 7 อัตรา อ่านรายละเอียด คลิก https://static.mea.or.th/uploads/temp/ คุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษ กำหนดให้ผู้ที่จะได้รับคัดเลือก จะต้องมีผลทดสอบภาษาอังกฤษ (ส่วนบุคคล) ตามเกณฑ์คะแนนแบบใดแบบหนึ่งในรายการ ดังนี้ Advertisement -การทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC  ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน -การทำสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP  ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน -การทำสอบภาษาอังกฤษ TU-GET  ไม่น้อยกว่า […]

กฟน.รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน36อัตรา วุฒิ ม.3 สมัครออนไลน์ 4-11มิ.ย.67

  การไฟฟ้านครหลวง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายอากาศ) 36 อัตรา โดยได้รับเงินเดือนในอัตราแรกบรรจุ 11,350 บาท คุณวุฒิการศึกษาที่รับสมัครและคุณสมบัติของผู้สมัคร 1. วุฒิ ม.3 2. เพศชาย มีสัญชาติไทย อายุครบ 18 ปี บริบูรณ์ และอายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดรับสมัครวันแรก (วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567) 3. พ้นภาระทางทหารแล้ว 4. สายตาปกติ ตาไม่บอดสี ไม่สวมแว่นสายตา 5. ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 185 เซนติเมตร และต้องมีค่าดัชนีมวลกาย (Body mass index : BMI) ตามที่การไฟฟ้านครหลวง กำหนด คือ มีค่า BMI […]

กฟน.แจง “ไฟแพงไม่เกี่ยวขึ้นค่าไฟ” แนะเปิดแอร์27องศา พร้อมเปิดพัดลม

19 เม.ย.2566 นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หรือ MEA ในฐานะโฆษก MEA เปิดเผยว่า ในช่วงนี้ที่มีผู้ใช้ไฟฟ้าสงสัยว่าค่าไฟสูงขึ้นเพราะการไฟฟ้าขึ้นค่าไฟนั้น ขอชี้แจงว่าไม่เป็นความจริง โดย MEA ยืนยันว่ายังใช้หลักเกณฑ์วิธีการคิดค่าไฟฟ้าจากหน่วยการใช้ไฟฟ้าในอัตราตามที่นโยบายของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) กำหนด (ตรวจสอบได้ที่ https://www.mea.or.th/profile/109/111) สาเหตุที่ทำให้หน่วยการใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นนั้น เนื่องจากช่วงนี้ประเทศไทยมีสภาพอากาศที่ร้อนจัด ในบางพื้นที่มีอุณหภูมิสูงถึง 40 องศาเซลเซียส ทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทำความเย็นต้องทำงานมากขึ้นและใช้พลังงานไฟฟ้ามากขึ้น โดยเห็นได้จากค่าพลังความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (Maximum Demand) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ล่าสุด มีค่าเท่ากับ 8,904.66 เมกะวัตต์ เกิดขึ้นในวันที่ 18 เม.ย.2566 ซึ่งค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุด มักจะพบว่าอยู่ในช่วงฤดูร้อนทั้งสิ้น โดยเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานมากขึ้นในช่วงฤดูร้อน คือเครื่องปรับอากาศหรือแอร์ ยกตัวอย่างเช่น ในสภาวะอากาศปกติ เช่น อุณหภูมิภายนอกอยู่ที่ 30 องศาเซลเซียส หากเราปรับอุณหภูมิแอร์ในห้องที่ 26 องศาเซลเซียส แอร์จะต้องทำงานเพื่อลดอุณหภูมิให้ได้ 4 องศาเซลเซียส […]

กฟน.รับสมัครบรรจุช่างสายอากาศ วุฒิ ม.3 เพศชาย 26อัตรา 20-26ก.พ.66

  การไฟฟ้านครหลวง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายอากาศ) 26 อัตรา เงินเดือนแรกบรรจุ 11,350 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ม.3 เพศชาย อายุ 18-28 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดรับสมัครวันแรก (20ก.พ.66) พ้นภาระทางทหารแล้ว สายตาปกติ ตาไม่บอดสี ไม่สวมแว่นสายตา สูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. แต่ไม่เกิน 185 ซม. และต้องมีค่าดัชนีมวลกาย BMI 18.5-22.9 (ตารางค่าความสัมพันธ์ระหว่างส่วนสูง น้ำหนัก ตามเอกสารท้ายประกาศ) สุขภาพแข็งแรง สามารถปฏิบัติงานบนที่สูงได้ ว่ายน้ำได้ มีความสามารถในการได้ยิน เข้าใจและสื่อสารโต้ตอบได้ในระยะความสูงอย่างน้อย 12 เมตรจากระดับพื้นดิน ผ่านการตรวจสุขภาพตาและสมรรถภาพทางการมองเห็น สมรรถภาพทางการได้ยิน รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ 20-26 ก.พ.66 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กฟน.รับสมัครสอบบรรจุนิติกร TOEIC550 15-21ก.พ.66

  การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวงเพื่อสอบคัดเลือกในตำแหน่งนิติกร 4 จำนวน 5 อัตรา สังกัดฝ่ายกฎหมาย สถานที่ปฏิบัติงานที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงเพลินจิต อัตราเงินเดือน 16,840 บาท คุณสมบัติ 1. ไม่จำกัดเพศ 2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดรับสมัครวันแรก (15ก.พ.66) 3. มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power point) สำหรับปฏิบัติงานได้ เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ : https://mea.thaijobjob.com ภายใน 15-21 ก.พ.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

รื้อเสาไฟ หน้าศูนย์สิริกิติ์ โล่งสายตา เพื่อเอเปค

9 พ.ย.2565 เพจเฟซบุ๊กการไฟฟ้านครหลวง ได้โพสต์ภาพดำเนินการรื้อถอนเสาไฟฟ้าตามแนวถนนรัชดาภิเษก บริเวณหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ รวมระยะทางกว่า 500 เมตร เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพรองรับการจัดงานประชุมเอเปคที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 19 พ.ย.นี้ ทั้งนี้โพสต์ดังกล่าวมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นอยากให้การประชุมจัดขึ้นทั่วกรุงเทพบ้าง ต่างเข้ามาแซวความว่องไวในการทำงานเป็นที่คึกคักในโลกออนไลน์อย่างมาก อย่างไรก็ดีทางการไฟฟ้านครหลวงได้ให้ข้อมูลว่า การรื้อถอนนี้ดำเนินการตามแผนงานนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินในพื้นที่เพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านระบบไฟฟ้า พร้อมทั้งการปรับปรุงทัศนียภาพโดยรอบสถานที่จัดงานประชุมเอเปค ที่ผ่านมาการไฟฟ้านครหลวงยังได้ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และผู้ประกอบการโทรคมนาคมจัดระเบียบสายสื่อสารตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่บางส่วนของถนนรัชดาภิเษก ถนนพระราม 4 ถนนวิทยุ ถนนสาทร ถนนเจริญกรุง และถนนอื่น ๆ รวมเป็นระยะทางทั้งสิ้นกว่า 23.5 กิโลเมตร   ข่าวจาก : ข่าวสด

กฟน.-กฟภ. เปิดลดค่าไฟสำหรับบ้านไม่เกิน500หน่วย คำนวณยังไงเช็กเลย

หลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการส่วนลดค่าไฟสำหรับบ้านเรือนไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือน พร้อมอนุมัติงบกลางปี 2565-66 ช่วยเหลือ 9,128 ล้านบาท ล่าสุด การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ชี้แจงมาตรการส่วนลดค่า Ft ตามนโยบายรัฐบาล ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าในรอบเดือน กันยายน-ธันวาคม 2565 MEA ชี้แจงมาตรการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงาน กำหนดส่วนลด ค่า Ft ตามนโยบายรัฐบาล สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือน เป็นเวลา 4 เดือน ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าในรอบเดือน กันยายน-ธันวาคม 2565 ดังนี้ (1) รายที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน ได้รับส่วนลดค่า Ft 0.9204 บาทต่อหน่วย (2) รายที่ใช้ไฟฟ้า 301-350 หน่วยต่อเดือน ได้รับส่วนลดค่า Ft 0.5150 บาทต่อหน่วย (3) รายที่ใช้ไฟฟ้า 351-400 […]

กฟน.รับสมัครสอบบรรจุ55อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-22มี.ค.65

  การไฟฟ้านครหลวง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 55 อัตรา  ***ทุกตำแหน่งผู้สมัครต้องอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดรับสมัครวันแรก (วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565) ***ตำแหน่งคุณวุฒิ ป.ตรี/ป.โท ต้องมีผลTOEIC ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน ***โปรดอ่านรายละเอียดสาขาวิชาในเอกสารประกาศฉบับเต็ม 1) นักบัญชี 5 จำนวน 2 อัตรา วุฒิ ป.โท ไม่จำกัดเพศ 2) นักการตลาด 5 จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ป.โท ไม่จำกัดเพศ 3) นักฝึกอบรม 5 จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ป.โท ไม่จำกัดเพศ 4) วิศวกรไฟฟ้า 4 (ลักษณะงานด้านวิชาการ) 6 อัตรา วุฒิ […]

กฟน.รับสมัครพนักงานสนาม29อัตรา วุฒิ ม.3 บัดนี้-2มี.ค.65

  การไฟฟ้านครหลวง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 29 อัตรา ตำแหน่งพนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายอากาศ , ทำหน้าที่ช่างสายใต้ดิน) โดยได้รับเงินเดือนในอัตราแรกบรรจุ 11,350 บาท วุฒิ ม.3 เพศชาย มีสัญชาติไทย อายุครบ 18 ปี บริบูรณ์ และอายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดรับสมัครวันแรก (วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565) พ้นภาระทางทหารแล้ว สายตาปกติ ตาไม่บอดสี ไม่สวมแว่นสายตา ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 185 เซนติเมตร และต้องมีค่าดัชนีมวลกาย (Body mass index: BMI) ตามที่การไฟฟ้านครหลวง กำหนด คือ มีค่า BMI ที่ 18.5 – 22.9 (ตารางค่าความสัมพันธ์ระหว่างส่วนสูง […]

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) รับสมัครบรรจุพนักงาน บัดนี้-22 พ.ย.64

  การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 11 – 22 พฤศจิกายน 2564 ประกาศที่ ฝทม. /2564 รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน ด้วยการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็น พนักงาน ในตำแหน่งนายแพทย์ 7 จำนวน 2 อัตรา โดยผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิการศึกษาและคุณสมบัติตามที่กำหนด ดังนี้:- 1. ตำแหน่ง นายแพทย์ 7 (อายุรแพทย์) 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทางแพทยศาสตร์ สาขาอายุรศาสตร์ 2. ตำแหน่ง นายแพทย์ 7 (วิสัญญีแพทย์) 1 อัตรา วุฒิป.ตรี ทางแพทยศาสตร์ สาขาวิสัญญีวิทยา การรับสมัคร ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ สามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์การไฟฟ้านครหลวง (www.mea.or.th) ตั้งแต่วันที่ 11 […]

1 2 3
error: