กฟน.รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน36อัตรา วุฒิ ม.3 สมัครออนไลน์ 4-11มิ.ย.67

Advertisement Advertisement   การไฟฟ้านครหลวง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายอากาศ) 36 อัตรา โดยได้รับเงินเดือนในอัตราแรกบรรจุ 11,350 บาท คุณวุฒิการศึกษาที่รับสมัครและคุณสมบัติของผู้สมัคร Advertisement 1. วุฒิ ม.3 2. เพศชาย มีสัญชาติไทย อายุครบ 18 ปี บริบูรณ์ และอายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดรับสมัครวันแรก (วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567) 3. พ้นภาระทางทหารแล้ว 4. สายตาปกติ ตาไม่บอดสี ไม่สวมแว่นสายตา 5. ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 185 เซนติเมตร และต้องมีค่าดัชนีมวลกาย (Body mass index : BMI) ตามที่การไฟฟ้านครหลวง กำหนด […]

error: