ม.ราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครอาจารย์ วุฒิ ป.โท สาขาการจัดการโรงแรมและที่พัก

Advertisement มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณรายได้) สายวิชาการ สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Advertisement Advertisement ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก  จำนวน 1 อัตรา  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค.-2 มิ.ย.59  รายละเอียดดังนี้  

error: