วิจารณ์ยับ งานไม้ประดับจุดพลุควันท่วม ทั้งที่เชียงใหม่ยังฝุ่นติดอันดับโลก

Advertisement 4 ก.พ.2566 รายงานข่าวแจ้งว่า ตลอดทั้งวันนี้ สภาพตัวเมืองเชียงใหม่ถูกฝุ่นควันปกคลุมหนาทึบ ขณะที่รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจังหวัดเชียงใหม่จากสถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ ในหลายพื้นที่ทั้งตำบลช้างเผือก, ตำบลศรีภูมิ และตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม,ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว และตำบลหางดง อำเภอฮอด พบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เฉลี่ยในรอบ 24 ชั่วโมง เวลา 09.00 น. วันนี้ Advertisement อยู่ที่ 67 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 80 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 65 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 56 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร,68 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และ 96 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ ซึ่งสูงกว่าค่ามาตรฐาน 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ส่วนค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) อยู่ที่ 142, 175, 137, 1114,144 และ 206 ตามลำดับ […]

error: