รู้ไว้เตรียมตัว!! อัพเดทคณะไม่ควรเรียนป.ตรี เพราะโลกนี้กำลังเปลี่ยนไปแล้ว!!

Advertisement   Advertisement ปัจจุบันด้วยสังคมที่แปรเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ทำให้คนในทุกวันนี้ให้ความสำคัญกับ “การศึกษา” อย่างมาก โดยเฉพาะชาวจีนที่ให้ความสำคัญกับการเรียนมาแต่โบราณ การเรียนสามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตและสังคมของคนได้ จากต่างจังหวัดมาสู่สังคมเมือง จากครอบครัวเกษตรกรมาเป็นข้าราชการ ครูอาจารย์ นักธุรกิจ ฉะนั้นสังคมจีนจึงเป็นสังคมที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาอย่างมาก แต่เนื่องจากความสนใจและความนิยมในการเรียนเปลี่ยนไปตามยุคสมัย แต่เดิมคนอาจจะอยากเป็น “ครูอาจารย์” เพราะเป็นอาชีพที่ทรงเกียรติและต้องเป็นคนที่เก่งมาก จึงจะสามารถทำอาชีพนี้ได้ แต่ปัจจุบันอาชีพของเด็กยุคใหม่อาจจะไม่เหมือนเดิม จากรายงานด้านอาชีพของมหาวิทยาลัยจีนในช่วง 6 ปีมานี้ พบว่าตั้งแต่ปี 2010 คณะที่คนจีนเห็นว่าเป็นคณะหรือสาขาที่ไร้ประโยชน์สุด คือคณะที่เกี่ยวกับ แอนนิเมชั่น นิติศาสตร์ ไบโอเทคโนโลยี ชีววิทยา คณะศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์ พลศึกษา ไบโอเอ็นจิเนียร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ เศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ  จนในปี 2011 คณะที่คนจีนเห็นว่า… “ไร้ประโยชน์ไม่ควรเรียน” ก็ยังคงเหมือนเช่นปีก่อนหน้า แต่มาในปี 2012 รายชื่อคณะที่ไม่ควรเรียนก็ยังคงเหมือนเดิม เพียงแต่คณะที่หายไปจากลิสต์คือ “คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี” ซึ่งน่าจะเป็นเพราะการพัฒนาอย่างรวดเร็วของการนำคอมพิวเตอร์มาใช้อย่างมาก ประกอบกับเศรษฐกิจการค้าในจีนพัฒนาอย่างรวดเร็ว ในปี 2013 นั้นคนจีนยังเห็นว่าคณะที่เรียนแล้วคงหางานยาก หรือ “ตกงาน” ทำให้ไม่เป็นที่สนใจ […]

error: