การเคหะแห่งชาติ เปิดให้เช่าบ้านเดือนละ 1,950 บาท ทำสัญญาเข้าอยู่ทันที

Advertisement นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า โครงการบ้านเคหะสุขประชา จัดสร้างขึ้นเพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางที่ได้รับผลกระทบทั้งทางด้านสังคมและเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มเปราะบาง ได้มี “บ้านเช่าพร้อมอาชีพ” โดยได้ดำเนินโครงการนำร่อง จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ Advertisement โครงการบ้านเคหะสุขประชาร่มเกล้า จำนวน 270 หน่วย โครงการบ้านเคหะสุขประชาฉลองกรุง จำนวน 302 หน่วย ซึ่งขณะนี้การเคหะแห่งชาติเปิดให้ประชาชนที่อยากมีบ้านแต่ยังไม่พร้อมซื้อ เข้ามาเยี่ยมชมบ้านเคหะสุขประชาฉลองกรุง ถูกใจบ้านรูปแบบไหน สามารถทำสัญญาเช่าและหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้ทันที โครงการบ้านเคหะ สุขประชา ฉลองกรุง เมื่อเทียบกับขนาดบ้าน พื้นที่ใช้สอย และทำเล ถือเป็นบ้านเช่าที่ราคาถูกกว่าที่อื่น ค่าเช่าเริ่มต้นเพียง 1,950-3,750 บาทต่อเดือน (รวมค่าบริหารชุมชนแล้ว) และมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 30-50 ตารางเมตร อัตราค่าเช่ามีหลายราคาดังนี้ บ้านสำหรับผู้สูงอายุ/ผู้พิการ พื้นที่ 30 ตารางเมตร ค่าเช่า 1,950 บาทต่อเดือน บ้านสำหรับคนโสด 1 คน พื้นที่ […]

(งานรัฐวิสาหกิจ)การเคหะฯ รับสมัครบรรจุเป็น พนง.18อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี 22-31พ.ค.66

  การเคหะแห่งชาติ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ประจำปี 2566 1. วิศวกร (วิศวกรรมโยธา) 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี – วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)หลักสูตร 4 ปี – ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาโยธา ไม่ต่ำกว่าระดับภาคี วิศวกร ที่ยังไม่หมดอายุในวันที่ยื่นใบสมัคร 2. สถาปนิก 2 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี – สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม ควบคุม ไม่ต่ำกว่าภาคีสถาปัตยกรรม ที่ยังไม่หมดอายุในวันที่ยื่นใบสมัคร 3. นิติกร (งานด้านคดี) 2 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี นิติศาสตรบัณฑิต ต้องมีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ ที่ยังไม่หมดอายุในวันที่ยื่นใบสมัคร 4. นิติกร (งานด้านนิติการ) 2 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรีนิติศาสตรบัณฑิต […]

การเคหะแห่งชาติ รับสมัครสอบบรรจุ73อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี บัดนี้-30เม.ย.65

  การเคหะแห่งชาติ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 73 อัตรา ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก (สมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น) วิศวกร (วิศวกรรมโยธา) 1 อัตรา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) หลักสูตร 4 ปี มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม สาขาโยธา ไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกร ที่ยังไม่หมดอายุในวันที่ยื่นใบสมัคร วิศวกร (วิศวกรรมไฟฟ้า) 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า กำลังไฟฟ้าเครื่องกล/อิเล็กทรอนิกส์) หลักสูตร 4 ปี มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม สาขาไฟฟ้า ไม่ต่ำกว่า ระดับภาคีวิศวกร ที่ยังไม่หมดอายุในวันที่ยื่นใบสมัคร นักบัญชี 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทางบัญชี เศรษฐกร 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทางเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาการเงินและการคลัง […]

การเคหะฯ ออก3มาตรการช่วยคนอยากมีบ้าน จองเริ่ม99บาท ถึง30ก.ย.นี้

การเคหะแห่งชาติ ออก 3 มาตรการ ช่วยเหลือคนอยากมีบ้าน ถึง 30 ก.ย.นี้ โดยเปิดจองโครงการที่อยู่อาศัยราคาพิเศษ สำหรับ ผู้มีรายได้น้อยเริ่มต้นเพียง 99 บาท พร้อมมาตรการช่วยเหลือลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้าใหม่ ดังนี้ 1.อัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อพิเศษ (สำหรับลูกค้าที่ธนาคารปฏิเสธสินเชื่อ) กรณีเช่าซื้อ-คบส. โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยฯ -ปีที่ 1-4 ร้อยละ 1.50 กรณีบุคคลทั่วไป -ปีที่ 1-5 ร้อยละ 1.50 กรณีกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือบุตรที่ซื้อบ้านในโครงการที่พ่อแม่อาศัยอยู่) กรณีเช่าซื้อ-กคช. -ปีที่ 1 ร้อยละ 4.00 กรณีบุคคลทั่วไป -ปีที่ 1-2 ร้อยละ 4.00 กรณีกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือบุตรที่ซื้อบ้านในโครงการที่พ่อแม่อาศัยอยู่) 2.บ้านราคาพิเศษ 56 โครงการ ราคาขายตั้งแต่ 250,000 – 520,000 […]

การเคหะฯ ลดค่าเช่าช่วยโควิดสูงสุด 50% นาน 5 เดือน ลงทะเบียนตามนี้ !

การเคหะแห่งชาติ เปิดลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ปรับลดค่าเช่า ทั้งแบบเช่าเพื่ออยู่อาศัย และเช่าทำตลาด ลงทะเบียนภายใน 30 กันยายนนี้ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 เพจเฟซบุ๊ก การเคหะแห่งชาติ ประกาศมาตรการช่วยเหลือลูกค้าการเคหะแห่งชาติ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 โดยจะมีการปรับลดค่าเช่าให้ทั้งกลุ่มรายย่อยเช่าอาคาร หรือ ผู้เช่าเพื่ออยู่อาศัย และกลุ่มเช่าจัดประโยชน์ หรือ ผู้เช่าเพื่อหารายได้ กลุ่มรายย่อยเช่าอาคาร หรือ ผู้เช่าเพื่ออยู่อาศัย – ผู้เช่ารายย่อยที่ทำสัญญาเช่าอาคาร/อาคารพร้อมที่ดิน ที่มีราคาค่าเช่าตั้งแต่ 999 บาทต่อเดือนขึ้นไป ปรับลดเหลือ 999 บาทต่อเดือน – ผู้เช่าที่มีค่าเช่าต่ำกว่า 999 บาทต่อเดือน ให้ปรับลดราคา 50 เปอร์เซ็นต์ – มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2564 รวมระยะเวลา 5 เดือน วิธีขอรับสิทธิ์ (ลูกค้าใหม่ต้องทำสัญญาภายในวัน 30 กันยายน […]

การเคหะฯขยายโปร ให้ส่วนลดอีก3เดือน จองบ้านเริ่มต้นแค่99บาท ถึง30ก.ย.นี้

“กคช.” ขยายโปรให้ส่วนลดลูกค้าอีก 3 เดือนสานฝันคนอยากมีบ้านจองเริ่มต้นแค่ 99 บาท ถึง 30 ก.ย.นี้ ปลื้ม 9 เดือนขายได้แล้วกว่า 8 พันยูนิตสูงกว่าเป้า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ ขยายกรอบมาตรการช่วยเหลือลูกค้าใหม่ออกไปถึง 30 กันยายน 2564เพื่อบรรเทาผลกระทบเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ทั้งยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในปัจจุบันยังคงมียอดผู้ติดเชื้อสะสมรายวันเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้หลายครอบครัวได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ และประสบปัญหารายรับไม่พอกับรายจ่าย โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีความห่วงใยประชาชนท่ามกลางสถานการณ์ดังกล่าว จึงมอบหมายให้การเคหะแห่งชาติหาแนวทางลดภาระค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน ซึ่งการเคหะแห่งชาติได้ออกมาตรการช่วยเหลือกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 […]

1 2
error: