การเคหะฯ ขอ ครม.อนุมัติ โละขายบ้านเอื้ออาทรยกล็อต หาเงินล้างหนี้15ปี

Advertisement 6 มีนาคม นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยเมื่อวันที่ 5 มีนาคม ที่ผ่านมาว่า กคช.มีแผนจะนำโครงการบ้านเอื้ออาทรที่ยังคงเหลือ 18,000-19,000 ยูนิต เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติให้ขายยกล็อตให้กับเอกชนและหน่วยงานรัฐที่สนใจในราคายูนิตละ 400,000 แสนบาท รวมเป็นเงินประมาณ 7,600 ล้านบาท เพื่อปิดฉากบ้านเอื้ออาทรหลังกคช.ต้องแบกรับภาระหนี้เงินกู้มากว่า 15 ปี โดยวันที่ 9 มีนาคมจะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) กคช.พิจารณาอนุมัติ หากได้รับการเห็นชอบจะเสนอครม.อนุมัติวันที่ 14 มีนาคมนี้ เพื่อนำเงินที่ได้ไปชำระหนี้เงินกู้โครงการบ้านเอื้ออาทรยังมีอยู่ประมาณ 19,000 ล้านบาท ซึ่งจะครบกำหนดในเดือนพฤษภาคมนี้ประมาณ 2,000 ล้านบาทและในเดือสิงหาคมอีก 2,000 ล้านบาท Advertisement “หากไม่มีเอกชนหรือส่วนราชการสนใจ กคช.จะให้บริษัทเคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทลูกของ กคช.ใช้สิทธิเข้าไปซื้อยกล็อต เพื่อนำมาปรับปรุงใหม่ให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยเช่า 1,500 บาทต่อเดือนและซื้อในราคาถูก ในราคาประมาณ 400,000-450,000 บาทต่อยูนิต หากเสนอโครงการเข้าครม.ไม่ทันรัฐบาลชุดนี้ […]

การเคหะฯ ลดค่าเช่า “บ้านเอื้ออาทร” พร้อมปล่อยกู้ดอกเบี้ยพิเศษ 1.5%

การเคหะฯ ช่วยผู้มีรายได้น้อยลดค่าเช่า ‘บ้านเอื้ออาทร’ พร้อมปล่อยกู้ดอกเบี้ยพิเศษ 1.5% นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยว่า กคช.ออก 3 มาตรการช่วยเหลือลูกค้าใหม่ให้เข้าถึงที่อยู่อาศัยได้มากขึ้น โดยจัดดอกเบี้ยเช่าซื้ออัตราพิเศษถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ได้แก่ 1.มาตรการอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย(คบส.) กลุ่มลูกค้าทั่วไป ปีที่ 1-4 ดอกเบี้ย 1.5% ปีที่ 5-7 ดอกเบี้ย 2.5% ปีที่ 8-40 ดอกเบี้ย 3.75% กลุ่มเปราะบาง ปีที่ 1-5 ดอกเบี้ย 1.5% ปีที่ 6-7 ดอกเบี้ย 2.5% ปีที่ 8-40 ดอกเบี้ย 3.75% ระยะเวลาสัญญาเช่าซื้อ 40 ปี รวมกับอายุผู้เช่าซื้อไม่เกิน 70 ปี หากซื้อโครงการบ้านเอื้ออาทร ลูกค้าทั่วไป ปีแรกดอกเบี้ย 4% […]

การเคหะฯ ลดค่าเช่าช่วยโควิดสูงสุด 50% นาน 5 เดือน ลงทะเบียนตามนี้ !

การเคหะแห่งชาติ เปิดลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ปรับลดค่าเช่า ทั้งแบบเช่าเพื่ออยู่อาศัย และเช่าทำตลาด ลงทะเบียนภายใน 30 กันยายนนี้ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 เพจเฟซบุ๊ก การเคหะแห่งชาติ ประกาศมาตรการช่วยเหลือลูกค้าการเคหะแห่งชาติ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 โดยจะมีการปรับลดค่าเช่าให้ทั้งกลุ่มรายย่อยเช่าอาคาร หรือ ผู้เช่าเพื่ออยู่อาศัย และกลุ่มเช่าจัดประโยชน์ หรือ ผู้เช่าเพื่อหารายได้ กลุ่มรายย่อยเช่าอาคาร หรือ ผู้เช่าเพื่ออยู่อาศัย – ผู้เช่ารายย่อยที่ทำสัญญาเช่าอาคาร/อาคารพร้อมที่ดิน ที่มีราคาค่าเช่าตั้งแต่ 999 บาทต่อเดือนขึ้นไป ปรับลดเหลือ 999 บาทต่อเดือน – ผู้เช่าที่มีค่าเช่าต่ำกว่า 999 บาทต่อเดือน ให้ปรับลดราคา 50 เปอร์เซ็นต์ – มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2564 รวมระยะเวลา 5 เดือน วิธีขอรับสิทธิ์ (ลูกค้าใหม่ต้องทำสัญญาภายในวัน 30 กันยายน […]

error: