ราชกิจจาฯ เผยแพร่บัญชีอัตราเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่

Advertisement 27 มิ.ย.2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดบัญชีอัตราเงินเดือนเพื่อใช้ในการคำนวณเงินสะสม เงินสมทบเงินชดเชย และบำเหน็จบำนาญของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2565 Advertisement โดยระบุว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 และมาตรา 70/8 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2539 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป ข้อ 2 ให้ยกเลิกบัญชีอัตราเงินเดือนอ้างอิงของพนักงานมหาวิทยาลัยท้ายกฎกระทรวงกำหนดบัญชีอัตราเงินเดือนเพื่อใช้ในการคำนวณเงินสะสม เงินสมทบ เงินชดเชย และบำเหน็จบำนาญของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 และให้ใช้บัญชีอัตราเงินเดือนอ้างอิงของพนักงานมหาวิทยาลัยท้ายกฎกระทรวงนี้แท Advertisement พร้อมระบุหมายเหตุประกอบประกาศไว้ด้วยว่า เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พลเรือน […]

โดนใจครูทั่วประเทศ! แห่แชร์คลิปสะท้อนความล้มเหลวของวงการการศึกษา…’ทำไมครูไทย ถึงได้…นัก?’

  ถือว่าเป็นอีกคลิปที่โดนใจครูอย่างแรง เมื่อเพจ ผู้กองเบนซ์ – Capt.Benz โพสต์คลิปว่า "การศึกษาไทยห่วยแตกเพราะอะไร? ใครต้องรับผิดชอบ?" สะท้อนเรื่องราวของครูยุคปัจจุบันที่ไม่สามารถสอนเด็กได้เต็มที่เพราะสารพัดงานที่ไม่เกี่ยวกับการสอนเข้ามาแทรกแซงเยอะเกินไป จริงหรือไม่? น่าสนใจแค่ไหน? ลองฟังให้จบแล้วพิจารณากันดู   ขอบคุณคลิปจาก : ผู้กองเบนซ์ – Capt.Benz

หุ่นยนต์มาแทนคนแน่!! ผลสำรวจน่าตกใจ เด็กไทยอ่านหนังสือแล้วตีความไม่ได้-ใช้คณิตศาสตร์พื้นฐานไม่ได้-ไม่มีความรู้พื้นฐานทางวิทย์!! ส่ออนาคตคุณภาพคนน่าเป็นห่วง!!

  ตะลึงข้อมูล TDRI เด็กไทย 50% อ่านจับใจความไม่ได้ 53% คิดเลขพื้นฐานไม่ได้ 47% ไม่มีพื้นฐานวิทย์ เอกชนย้ำในปี 2568 หุ่นยนต์แย่งงานคนถึง 30% การจ้างงานมนุษย์จะเริ่มหายไป ต้องเร่งปฏิรูปการศึกษา ปั้น “แซนด์บอกซ์” รับมือยุคเทคโนโลยีดิสรัปต์  นายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เปิดเผยว่า ปัจจุบันการศึกษาเป็นปัญหาระดับประเทศ จากการทดสอบเด็กไทยอายุ 15 ปี พบว่า 50% อ่านหนังสือแล้วตีความไม่ได้ 53% ใช้คณิตศาสตร์พื้นฐานไม่ได้ 47% ไม่มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ จึงต้องผลักดันให้เกิดหน่วยงานภาคีเพื่อการศึกษาไทย โดยเสนอแนวคิด “พื้นที่การศึกษาพิเศษ” หรือแซนด์บอกซ์สำหรับการศึกษาร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการทดลองปฏิรูปการเรียนแบบใหม่ คาดว่าเร็ว ๆ นี้จะได้เห็น ขณะที่นายเรืองโรจน์ พูนผล ผู้จัดการกองทุน 500 Tuktuks กล่าวว่า เทคโนโลยีเติบโตก้าวกระโดด โดยปี 2561-2563 อยู่ในยุคปัญญาประดิษฐ์ (AI) และหุ่นยนต์ ขณะที่มนุษย์ยังปรับตัวแบบเส้นตรง […]

error: