รัฐบาลญี่ปุ่นเสนอเงินครอบครัวละ 1ล้านเยนให้ออกจากโตเกียว ลดแออัดในเมือง

Advertisement สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานว่า รัฐบาลญี่ปุ่นเสนอเงิน 1 ล้านเยน (7,700 ดอลลาร์)หรือราว 262,000 บาทแก่ครอบครัวที่ย้ายออกจากมหานครโตเกียวตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไป โดยระบุว่า ครอบครัวที่จะได้รับเงินต้องเป็นครอบครัวที่มีลูกอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือผู้ที่อยู่ในความอุปการะตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปหากยังเรียนอยู่ชั้นมัธยมปลาย เพื่อลดจำนวนประชากรในเมืองนี้ และต้องการฟื้นฟูเมืองในชนบท รวมถึงเพิ่มอัตราการเกิดที่ลดลงของประเทศ Advertisement ตามสถิติของรัฐบาลที่เปิดเผยในปี 2564 ระบุว่า โตเกียวเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศ โดยมีประชากรประมาณ 37 ล้านคน ก่อนการแพร่ระบาดของโควิด จำนวนผู้ที่ย้ายเข้าโตเกียวมีจำนวนมากกว่าผู้ที่ออกจากเมืองมากถึง 80,000 คนในแต่ละปี ขณะเดียวกัน จากการสำรวจสำมะโนประชากรแห่งชาติ เผยว่า รูปแบบการย้ายถิ่นฐานนี้ ประกอบกับจำนวนประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของญี่ปุ่น ทำให้เมืองในชนบทมีผู้อยู่อาศัยน้อยลงเรื่อยๆ รวมถึงมีบ้านว่างหลายล้านหลัง มากกว่าครึ่งหนึ่งของเขตเทศบาลของประเทศ คาดว่าจะถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ที่มีประชากรน้อยในปี 2565 ยกเว้นเขตการปกครองระดับเทศบาลในมหานครโตเกียวซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 23 เขต ที่เป็นหนึ่งในเมืองที่มีค่าครองชีพแพงที่สุดในโลก โดยอยู่ในอันดับที่ 5 ของโลกในปี 2565 ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า ปัจจัยหลายประการอย่าง ค่าครองชีพสูง พื้นที่จำกัด และการขาดการดูแลเด็กในเมือง […]

error: