การยาสูบแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงาน 13ธ.ค.64-13 ม.ค.65

Advertisement Advertisement   การยาสูบแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครคัดเลือกพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ปวส./ป.ตรี/ป.โท ขึ้นไป หลายสาขา ตั้งแต่ 13 ธันวาคม 2564 – 13 มกราคม 2565 รายละเอียดการรับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติการผลิต 2 / ช่าง 2/ พิมพ์ 2 ทั่วไป 2 กองการพิมพ์ ฝ่ายการพิมพ์ เงินเดือน 12,000 บาท คุณสมบัติของผู้สมัคร วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้านช่างพิมพ์ ช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2564 – 13 มกราคม 2565 ฝ่ายการแพทย์ ตำแหน่ง พนักงานเวสถิติ 3 กองบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 […]

error: