ศูนย์วิจัยยางหนองคาย รับสมัครพนักงาน100อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี สมัครด้วยตนเองบัดนี้-5ก.ย.66

Advertisement Advertisement   ศูนย์วิจัยยางหนองคาย รับสมัครจ้างเหมาบริการ 100 อัตรา ประกาศฉบับที่ 1 1) จ้างเหมาบริการทำความสะอาด 2 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิวุฒิการศึกษา/ มีประสบการณ์ 2) จ้างเหมาบริการดูแลสวนหย่อมและตัดหญ้า 1 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิวุฒิการศึกษา/ มีประสบการณ์ 3) จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย 6 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิวุฒิการศึกษา/ มีประสบการณ์ 4) จ้างเหมาพนักงานควบคุมยานพาหนะจำนวน 2 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิวุฒิการศึกษา/ มีประสบการณ์ ขอรับใบสมัคร ได้ที่งานธุรการ แผนกบริหารทั่วไป ศูนย์วิจัยยางหนองคาย อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย หรือดาวโหลดใบสมัครได้ที่ทาง เพจ Facebook : ศูนย์วิจัยยางหนองคาย และต้องยื่นใบสมัคร ด้วยตนเอง ณ ศูนย์วิจัยยางหนองคาย บัดนี้-5ก.ย.66 ในวันและเวลาราชการ ประกาศฉบับที่ 2 1) ปฏิบัติงานผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรด้านวิจัยและพัฒนายางพาราฯ 8 […]

การยางฯ รับสมัครสอบบรรจุ206อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 17-31ต.ค.65

  การยางแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นพนักงานการยางแห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่ (กรุงเทพมหานคร) และสำนักงานส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ 22 ตำแหน่ง **** สนามสอบกรุงเทพมหานคร,ลำปาง,อุดรธานี และสุราษฎร์ธานี** 1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 อัตรา ป.ตรี/ป.โทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป รัฐศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงิน บัญชี นิติศาสตร์ 2. นักวิชาการเงินและบัญชี 84 อัตรา ป.ตรี/ป.โท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านบัญชี บริหารธุรกิจ การเงิน ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมา ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือทางด้านอื่นที่ได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งนี้ได้ 3. นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6 อัตรา ป.ตรี/ป.โทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยี การผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาวนศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารธุรกิจเกษตร […]

การยางฯ สุราษฎร์ธานี รับสมัครคนขับรถ เพศชาย วุฒิ ม.6 บัดนี้-20ต.ค.65

  การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานควบคุมยานพาหนะ 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 10,080 บาท ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย เพศชาย อายุตั้งแต่ 25 – 40 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้ารับการตรวจ เลือกทหารจากการรับราชการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร มีใบอนุญาตขับรถยนต์ และมีประสบการณ์ขับรถไม่ต่ำกว่า 3 ปี สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าวุฒิ ม.6 ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่แผนกธุรการและพัสดุ การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี บัดนี้-20ต.ค.65 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

การยางแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคลากร ป.ตรี บัดนี้-15มิ.ย.65

  การยางแห่งประเทศไทย ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ กองการเจ้าหน้าที่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานใน ตำแหน่งบุคลากร (จ้างเหมา) 2 อัตรา สถานที่ปฏิบัติงาน : การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร คุณสมบัติทั่วไป – เพศชา/หญิง อายุ 22–35 ปี – วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง – มีประสบการณ์ทำงานด้านบุคคลจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ 67/25 การยางแห่งประเทศไทย ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ กองการเจ้าหน้าที่ (อาคาร 2) ชั้น 1 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่บัดนี้ – 15 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ หรือส่งประวัติมาที่ [email protected] , [email protected] โทร. 02-433222 ต่อ 141 […]

(งานรัฐวิสาหกิจ)การยางแห่งประเทศไทย สาขาท้ายเหมือง พังงา รับสมัครพนักงานควบคุมยานพาหนะ เพศชาย วุฒิ ม.3 บัดนี้-16ม.ค.62

    การยางแห่งประเทศไทยสาขาท้ายเหมือง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานควบคุมยานพาหนะ 1 อัตรา เงินเดือน 9,900 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : เพศชาย วุฒิ ม.3 มีใบอนุญาตขับรถยนต์ (ท.2) และมีประสบการณ์ในการขับรถยนต์ มีความรู้เกี่ยวกับเส้นทางการเดินรถยนต์ในประเทศเป็นอย่างดี สามารถขับรถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด และพักค้างคืนได้ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกธุรการและพัสดุ การยางแห่งประเทศไทยสาขาท้ายเหมือง ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ภายในวันที่ 10-16 ม.ค.62 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-7646-1535 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร))

error: