กยท.จังหวัดสุรินทร์ รับสมัครพนักงานควบคุมยานพาหนะ วุฒิ ม.3ขึ้นไป บัดนี้-15พ.ย.66

Advertisement Advertisement   ประกาศ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเหมาบริการในตําแหน่งพนักงานควบคุมยานพาหนะ ตําแหน่งพนักงานควบคุมยานพาหนะ 1 อัตรา วุฒิ ม.3 ขึ้นไป อัตราค่าตอบแทน : 10,620 บาท Advertisement ผู้ประสงค์จะสมัครขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ 425 ม.1 ถนนสุรินทร์-สังขะ ต.สลักได อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ โทร. 044514251 ตั้งแต่ วันที่ 1 – 15 พ.ย. 2566 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

การยางฯ สุราษฎร์ธานี รับสมัครคนขับรถ เพศชาย วุฒิ ม.6 บัดนี้-20ต.ค.65

  การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานควบคุมยานพาหนะ 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 10,080 บาท ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย เพศชาย อายุตั้งแต่ 25 – 40 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้ารับการตรวจ เลือกทหารจากการรับราชการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร มีใบอนุญาตขับรถยนต์ และมีประสบการณ์ขับรถไม่ต่ำกว่า 3 ปี สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าวุฒิ ม.6 ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่แผนกธุรการและพัสดุ การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี บัดนี้-20ต.ค.65 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 19-25 สิงหาคม 2564 การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง รับสมัครสอบบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาทดแทน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทางเศรษฐศาสตร์ สถิติ พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศิลปศาสตร์ วิจัยสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเกษตร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดระนอง เลขที่ 2/8 หมู่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ในวันเวลาราชการ หรือสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 7781-0392 ถึง 3 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: