การยางฯ รับสมัครสอบบรรจุ206อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 17-31ต.ค.65

Advertisement Advertisement   การยางแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นพนักงานการยางแห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่ (กรุงเทพมหานคร) และสำนักงานส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ 22 ตำแหน่ง **** สนามสอบกรุงเทพมหานคร,ลำปาง,อุดรธานี และสุราษฎร์ธานี** 1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 อัตรา ป.ตรี/ป.โทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป รัฐศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงิน บัญชี นิติศาสตร์ 2. นักวิชาการเงินและบัญชี 84 อัตรา ป.ตรี/ป.โท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านบัญชี บริหารธุรกิจ การเงิน ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมา ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือทางด้านอื่นที่ได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งนี้ได้ 3. นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6 อัตรา ป.ตรี/ป.โทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยี การผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาวนศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร […]

error: