การประปาพุทธบาท รับสมัครพนักงานทำความสะอาด สมัครด้วยตนเอง บัดนี้-22ก.ย.66

Advertisement Advertisement   การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดสำนักงาน 1 อัตรา สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี เพศหญิง วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป Advertisement ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง บัดนี้–22ก.ย.66 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 12.00 น. และเวลา 13.00 น. – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขา พระพุทธบาท หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-3626-9408 (โปรดแต่งกายสุภาพ) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: