ใครผิดใครถูก? โซเชียลแห่แชร์ การบ้านคณิต มีพริกกี่ต้น แตงล้านกี่ผล งานนี้เถียงกันกระจาย!

Advertisement ใครผิดใครถูก? โซเชียลแห่แชร์ การบ้านคณิต มีพริกกี่ต้น แตงล้านกี่ผล โจทย์บอกว่ามากกว่า แต่ทำไมเด็กถึงตอบผิด งานนี้เถียงกันกระจาย! เรียกได้ว่าเป็นวาระแห่งชาติกันเลยทีเดียว เมื่อมีผู้ใช้ TIKTOK รายหนึ่ง ได้โพสต์ภาพโจทย์การบ้านวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนรายหนึ่ง โดยข้อแรกโจทย์มีอยู่ว่า ‘ขุนปลูกกะเพรา 3 ต้น ปลูกพริกมากกว่ากะเพรา 13 ต้น ขุนปลูกพริกกี่ต้น ?‘ ทำให้นักเรียนแสดงวิธีทำ 3 + 13 = 16 ต้น แต่ดันเป็นคำตอบที่ไม่ถูกต้อง เพราะครูกากบาทและแก้เป็น 10 ต้น แทน Advertisement ส่วนโจทย์ข้อที่สองมีอยู่ว่า ‘ใบบัวมีแตงกวา 17 ผล มีแตงร้านมากกว่าแตงกวา 2 ผล ใบบัวมีแตงร้านกี่ผล ?‘ นักเรียนจึงตอบไปว่า 17 + 2 = 19 ผล โดยในข้อนี้ครูก็ตรวจว่านักเรียนตอบผิดเช่นกัน และแก้เป็น […]

error: