การบินไทย พาพนักงาน 8,606 คน ฉีดวัคซีนโควิด สร้างความเชื่อมั่นผู้โดยสาร

Advertisement การบินไทย พาพนักงาน 8,606 คน ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นในการบริการแก่ผู้โดยสาร เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2564 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยศูนย์ TG ร่วมใจต้านภัยโควิดร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดให้บุคลากรทางการบิน และพนักงานประจำสำนักงาน รวมจำนวน 8,606 คน เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นในการให้บริการแก่ผู้โดยสาร Advertisement โดยบริษัทฯ ได้รับการจัดสรรวัคซีนจากรัฐบาลผ่านทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ภายใต้การดูแลของกระทรวงคมนาคม และผ่านทางกระทรวงสาธารณสุข จัดให้บุคลากรทางการบินของบริษัทฯ จำนวน 3,084 คน และพนักงานประจำสำนักงาน (Back Office) จำนวน 838 คน เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ ศูนย์วัคซีนกลางบางซื่อ (Central Vaccination Center) Advertisement นอกจากนี้ บริษัทฯ ในฐานะสมาชิกคณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบินประเทศไทย (Airline Operators Committee Thailand หรือ […]

error: