สหภาพฯยื่นหนังสือนายกฯ ขอสามข้อรัฐช่วยอุ้มการบินไทยกลับมาเป็นรสก.

Advertisement 3พ.ค.64-ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสหภาพแรงงานการบินไทย(สร.กบท.) นำโดย นายสิทธิพันธ์ นวอัศวานนท์ ประธานสหภาพ บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) ร่วมกับนายภิญโญ เรือนเพชร ประธานคณะกรรมการผู้ประสานงานสหพันธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศแห่งประเทศไทย (ITF) ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้รัฐบาลดำเนินการ ดังนี้ 1. ขอให้รัฐบาลพิจารณาเลือกแนวทางให้กระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่สามารถค้ำประกันเงินกู้จำนวน 25,000 ล้านบาท ให้กับบริษัทการบินไทย Advertisement 2. ขอให้รัฐบาลพิจารณาแนวทางนำบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กลับมาเป็นรัฐวิสาหกิจเพื่อจะได้คงสิทธิต่างๆในฐานะสายการบินแห่งชาติที่รัฐต้องใช้เพื่อประโยชน์ของประเทศไทยและสามารถแข่งขันในธุรกิจการบินของโลกได้ 3. ขอให้รัฐบาลยกเลิกแนวคิดการจัดตั้งสายการบินแห่งชาติใหม่เพื่อทดแทนบริษัทการบินไทย สหภาพแรงงานฯ มั่นใจว่าแผนฟื้นฟูที่จัดทำขึ้นโดยคณะผู้ทำแผนทั้งหมค การลดขนาดองค์กร ลดแบบ และจำนวนเครื่องบิน ลดจำนวนบุคลากร พนักงานเกินกว่า 96% สมัครใจให้ความร่วมมือปรับลดสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ พร้อมเข้าสู่โครงสร้างใหม่ เพื่อการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงานให้ทันต่อสถานการณ์การแข่งขันที่รุนแรงในอนาคต และศักยภาพของหนักงานทุกคนที่มีความรักชาติ และภักดีต่อองค์กร รวมทั้งการคัดสรรผู้นำการบริหารแผนที่มีความสามารถ ชื่อสัตย์สุจริต เคร่งครัด ไม่มีประวัติด่างพร้อยเรื่องทุจริตคอรัปชั่นจะนำพาให้การฟื้นฟูกิจการภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลประสบความสำเร็จ กลับมาเป็นสายการบินของชาติ ที่แข็งแกร่ง และยั่งยืน ขณะเดียวกันทางด้าน […]

error: