“การบินไทย” รับสนองนายกฯ เพิ่มไฟลต์กรุงเทพฯ-ภูเก็ต ไปจีนถี่ขึ้น รับนโยบายฟรีวีซ่า

Advertisement นายชาย เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวภายหลังเข้าหารือกับนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ว่า การบินไทยในฐานะสายการบินแห่งชาติยินดีและมีความพร้อมในการร่วมขับเคลื่อนการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศ เพื่อรองรับการเติบโตของปริมาณความต้องการเดินทาง ของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนและอินเดียที่ได้รับการคาดหมายว่าจะมีการปรับตัวสูงขึ้นจากนโยบายฟรี วีซ่า (Free Visa) ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว (ไฮซีซั่น) ที่กำลังจะมาถึง Advertisement การบินไทยจึงปรับแผนเริ่มทำการบินในเส้นทางกรุงเทพ-ภูเก็ต ไป-กลับ เร็วขึ้นกว่ากำหนดเดิม ด้วยเครื่องบินลำตัวกว้าง ซึ่งมีความจุ 292 ที่นั่ง ให้บริการในชั้นธุรกิจ 30 ที่นั่ง และชั้นประหยัด 262 ที่นั่ง ด้วยความถี่ 7 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2566 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดเที่ยวบิน ดังนี้ เส้นทางกรุงเทพฯ-ภูเก็ต เที่ยวบินที่ TG201 ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 08.00 น. ถึงภูเก็ตเวลา 09.25 […]

เจ้าหนี้ “บินไทย” อนุมัติให้ควบรวมกิจการ “ไทยสมายล์” เสริมความแข็งแกร่งธุรกิจ

17 พ.ค.ที่ผ่านมา นายชาย เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ทำหนังสือถึงกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เรื่องการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจกลุ่มธุรกิจการบิน โดยมีรายละเอียดว่า ในการประชุมคณะกรรมการเจ้าหนี้ มีมติเห็นชอบให้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ดำเนินการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของการบินไทย โดยให้เครื่องบินที่ปัจจุบันบริหารจัดการภายใต้ไทยสมายล์ ย้ายมาบริหารจัดการภายใต้การบินไทย การปรับโครงสร้างดังกล่าวได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการเจ้าหนี้ของแผนฟื้นฟูกิจการของการบินไทยแล้ว และต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหน่วยงานดังกล่าว รวมถึง รมว.คมนาคม และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) โดยคาดว่าการปรับโครงสร้างจะแล้วเสร็จภายในปี 2566 ทั้งนี้ปัจจุบันไทยสมายล์ให้บริการภายใต้ใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศ ที่แยกกันกับการบินไทย ส่งผลให้ไทยสมายล์เป็นผู้มีอำนาจในการบริหารจัดการการดำเนินงานการวางแผนฝูงบิน การบริหารตารางเวลาการบิน และการวางแผนเครือข่ายเส้นทางบิน ที่ให้บริการแยกจากการบินไทยอย่างชัดเจน จึงทำให้เกิดข้อจำกัดในการบริหารจัดการฝูงบิน อีกทั้งการแข่งขันด้านราคาที่เพิ่มมากขึ้นในเส้นทางบินระยะสั้น จากผู้ให้บริการที่เป็นสายการบินต้นทุนต่ำ ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของไทยสมายล์อีกด้วย ทั้งนี้ ภายหลังการปรับโครงสร้างการบินไทยจะเป็นผู้บริหารจัดการการดำเนินงาน การวางแผนฝูงบิน การบริหารตารางเวลาการบิน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความคล่องตัวและช่วยเสริมความแข็งแกร่งของกลุ่มธุรกิจการบินของการบินไทยในหลายด้าน ทั้งขีดความสามารถในการแข่งขัน การสร้างความเป็นเอกภาพในตัวสินค้าและบริการ ลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินงาน ทรัพยากรบุคคลและพนักงานบนเครื่องบิน   […]

การบินไทยเปิดรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหลายอัตรา 9-19 เม.ย.นี้

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการเดินทางที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการขยายฝูงบินให้เพียงพอต่อแผนเส้นทางบินและจำนวนเที่ยวบินในปี 2566 และการเพิ่มความถี่เที่ยวบินในเส้นทางบินยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และการกลับมาให้บริการเส้นทางบินสู่ประเทศจีน ผู้สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร และขั้นตอนการสมัครผ่านทาง คลิ๊กที่นี่ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และสมัครได้ระหว่างวันที่ 9-19 เมษายน 2566   ข่าวจาก :thansettakij

ปิดฉาก “ไทยสมายล์” ยุบรวมเข้า “การบินไทย” สิ้นปีนี้ โอนย้าย800พนักงาน

24 ก.พ.66 นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานสำหรับปี 2565 ว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด มีผลการดำเนินงานขาดทุน 4,248 ล้านบาท และรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสุทธิที่เป็นรายได้ 1,187 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการกลับรายงานผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ กำไรจากการขายสินทรัพย์ การขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทอ่อน ส่งผลให้บริษัท และบริษัทย่อยขาดทุนสุทธิ 252 ล้านบาท หรือคิดเป็นขาดทุนต่อหุ้น 0.12 บาท นายชาย เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทเตรียมปรับโครงสร้างธุรกิจการบิน โดยยุบรวมกิจการไทยสมายล์ ที่การบินไทย ถือหุ้น 100% มารวมกับบริษัทแม่ ประเมินว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงปลายปี 2566 “การยุบไทยสมายล์ เป็นไปเพื่อความคล่องตัวในการบริหารต้นทุน และธุรกิจ รวมถึงบริหารจัดการเส้นทางการบิน เช่น ในบางเส้นทางไทยสมายล์ยังไม่สามารถทำการบินได้ […]

การบินไทยสั่งพักงาน-ตัดเงินเดือนแล้ว กรณีพนักงานไม่เก็บถาดอาหาร

จากกรณีมีผู้ใช้ติ๊กต็อกรายหนึ่งได้โพสต์คลิปวิดีโอขณะเครื่องบินกำลังลงจอดสู่ท่าอากาศยานแล้ว ทว่าตรงหน้าที่นั่งของผู้โดยสารยังมีภาชนะของอาหารที่กินเสร็จแล้วอยู่ ทำให้พับเก็บโต๊ะไม่ได้ ส่งผลให้ขณะที่เครื่องบินลงจอด แรงสั่นสะเทือนได้ทำให้อาหารหกกระจัดกระจาย ต่อมาทางการบินไทยได้ออกมาระบุว่า ทางบริษัทฯ รับทราบและไม่ได้นิ่งนอนใจต่อกรณีนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นอาจเกิดจากหลายปัจจัย ทั้งนี้บริษัทฯ กำลังอยู่ในกระบวนการสอบสวนอย่างเร่งด่วนเพื่อหาข้อเท็จจริง ต่อมาเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ การบินไทยได้โพสต์ข้อความ ผ่านเฟซบุ๊ก THAI Corporate Communications โดยระบุว่า การบินไทยแจ้งผลการสอบสวนกรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ไม่เก็บถาดอาหารขณะเครื่องบินทำการบินลงจอด บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) แจ้งผลการสอบสวนกรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ไม่เก็บถาดอาหารขณะเครื่องบินกำลังทำการบินลงจอด ในเที่ยวบินเส้นทาง สิงคโปร์-กรุงเทพฯ ผลการสอบสวน พบว่าเป็นความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานต้อนรับฯ ตามขั้นตอนปฏิบัติ บริษัทฯ จึงลงโทษตามระเบียบของบริษัทฯ โดยการตัดเงินเดือน และให้พักการปฏิบัติหน้าที่บนเครื่องบินเป็นระยะเวลา 1 เดือน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ลงโทษผู้จัดการเที่ยวบิน (Crew in Charge) และพนักงานต้อนรับฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยการออกเอกสารตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งบุคลากรที่บกพร่องในหน้าที่ทั้งหมด จะต้องเข้ารับการอบรมมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเข้มข้นโดยทันที ก่อนที่บริษัทฯ จะพิจารณาให้ไปปฏิบัติหน้าที่อีกครั้ง ทั้งนี้ บริษัทฯ ต้องขออภัยในเหตุการณ์ดังกล่าว […]

การบินไทย เปิดรับสมัครพนักงาน “มากกว่า500อัตรา”

กรมการจัดหางาน ร่วมกับ การบินไทย รับสมัครพนักงาน มากกว่า 500 อัตรา ผ่าน “ไทยมีงานทำ” กรมการจัดหางาน หารือร่วมกับ บ.วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด รับสมัครพนักงานบริการลูกค้า พนักงานบริการภาคพื้น พนักงานประจำครัวการบิน พนักงานประจำคลังสินค้า (Cargo) กว่า 500 อัตรา เพื่อทำงานกับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานรับข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ต่อเนื่องเพื่อเตรียมตำแหน่งงานรองรับคนหางาน ผู้ว่างงาน และคนไทยทุกคนที่ต้องการมีงานทำ โดยล่าสุดรุกหารือร่วมกับบ.วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด ผู้แทนรับสมัครงานและบริษัทในเครือของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งกำลังต้องการรับสมัครพนักงานหลายด้าน อาทิ งานบริการลูกค้า จำนวน 500 อัตรา งานคลังสินค้า (Cargo)จำนวน 50 อัตรา งานครัวการบิน งานสายช่าง งานบริการภาคพื้น และงานทั่วไป […]

การบินไทยแจงแล้ว กรณีแลนดิ้งแต่แอร์ฯไม่เก็บถาดอาหาร ผู้โดยสารต้องนั่งจับเอง

19 ก.พ.66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ หลังผู้ใช้ติ๊กต็อกรายหนึ่ง โพสต์คลิปวิดีโอขณะเครื่องบินกำลังลงจอดสู่ท่าอากาศยานแล้ว ตรงหน้าที่นั่งของผู้โดยสาร ยังมีภาชนะของอาหารที่กินเสร็จแล้วอยู่ ทำให้พับเก็บโต๊ะไม่ได้ ส่งผลให้ขณะที่เครื่องบินลงจอด แรงสั่นสะเทือน ทำให้อาหารหกกระจัดกระจาย โดยเสียงคลิป พูดว่า “เกือบลงจากเครื่องไม่ได้เพราะเขาไม่ยอมมาเก็บจานให้เรา เครื่องแลนดิ้งแล้วแต่แอร์ไม่ได้มาเก็บของให้เรา ของก็กระจัดกระจายไปหมด วุ่นวายไปนิดหนึ่งทริปนี้” ทั้งยังระบุเพิ่มอีกว่า “กดเรียกตั้งแต่ยังไม่แลนดิ้ง แต่เค้าม่ายมา” “แงงงงงงงงง นั่งประคองถาดกันไปค่ะ” ส่งผลให้โลกออนไลน์วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่า ทำไมพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินถึงไม่ทำหน้าที่ มาเก็บจาน เพราะเป็นสิ่งสำคัญด้วยเกี่ยวข้องกับมาตรการด้านความปลอดภัย ที่จะต้องพับโต๊ะ เปิดกระจก และปรับที่นั่งให้ตรงก่อนเครื่องจะลงจอดทุกครั้ง หลังจากนั้น เจ้าของคลิป ยังทำคลิปชี้แจงเรื่องราวทั้งหมดต่อว่า “ขออธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ก่อนอื่นต้องบอกว่าไม่ได้ขึ้นเครื่องบ่อย คำพูดบางอย่างอาจจะไม่เป็นทางการ ตอนนั้นบินกลับจากสิงคโปร์มาไทย ระหว่างนั้นพนักงานก็เสิร์ฟอาหารปกติ ระหว่างนั้นเรากับเพื่อนอีก 2 คน ก็กินไปคุยกันไป ไม่ได้ลุกจากที่นั่ง ระหว่างที่คุยเล่นกันอยู่ก็ได้ยินเสียงประกาศว่า เตรียมเข้าสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เราก็อ่าว แล้วจานของเราต้องทำยังไง เพื่อนที่นั่งด้านในก็พูดว่า ถ้าเป็นแบบนี้เราจะลุกออกไม่ได้เพราะมันติด ก็เลยพยายามกดเรียกพนักงาน กดหลายครั้ง แต่ไม่มีพนักงานมา จนกระทั่งประกาศให้รัดเข็มขัด แต่ถาดยังอยู่ข้างหน้า แล้วตอนนั้นเราก็มีหมอนอะไรด้วย […]

การบินไทยเปิดรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 300 อัตรา ตั้งแต่ 1-10 ม.ค.66

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินกว่า 300 อัตรา โดยผู้สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครและขั้นตอนการสมัครผ่านทาง https://career.thaiairways.com/cabin-crew-recruitment-2023/ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และสมัครได้ระหว่างวันที่ 1-10 มกราคม 2566 นี้

การบินไทย เตรียมเสิร์ฟ ขนมหวานจานพิเศษ วันพ่อแห่งชาติ

3 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2565 โดยจัดขนมหวานจานพิเศษ เพื่อให้บริการผู้โดยสารทุกชั้นบริการของการบินไทย มื้อกลางวัน หรือมื้อเย็น ในเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ทำการบินออกจากกรุงเทพฯ ทุกเที่ยวบิน (ยกเว้นเที่ยวบินที่ให้บริการอาหารเช้า และเที่ยวบินสู่ประเทศอินเดีย)ในวันที่ 5 ธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้ – ผู้โดยสารชั้นหนึ่ง ให้บริการด้วย มูสมะม่วงและครีมวานิลลา เสิร์ฟพร้อมไอศกรีมมะพร้าว – ผู้โดยสารชั้นธุรกิจและชั้นประหยัด ให้บริการด้วย ทีรามิสุสับปะรดและมะพร้าว พร้อมซอสสับปะรดและมะม่วง   ข่าวจาก : มติชน

การบินไทย-ไทยสมายล์ แจ้งผู้โดยสารสุวรรณภูมิเผื่อเวลา 2-3 ชม.ขึ้นไป

14 พ.ย.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การบินไทย โพสต์ข้อความแจ้งผู้โดยสาร ที่ต้องเดินทางกับทางสายการบินไทยและไทยสมายล์ ช่วงการประชุมเอเปค ไปยังทางท่าอากาศยานสุวรณภูมิระหว่างวันที่ 12-20 พ.ย.65 ขอความกรุณาวางแผนการเดินทาง และเผื่อเวลาในการเดินทางมายังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เที่ยวบินระหว่างประเทศอย่างน้อย 3 ชั่วโมง ก่อนเวลาเครื่องออก เที่ยวบินในประเทศ อย่างน้อย 2 ชั่วโมง ก่อนเวลาเครื่องออก โดยโพสต์ข้อความระบุว่า ประกาศค่ะ ประกาศท่านผู้โดยสารที่มีแพลนเดินทางในช่วงนี้ อย่าลืมเผื่อเวลาเดินทางมาสนามบินกันด้วยนะคะ ถนนบางเส้นที่มีการปิด อาจทำให้กระทบกับการจราจรโดยรอบ เผื่อเวลาไว้ซักนิด เพื่อป้องกันการพลาดเที่ยวบินของท่านนะคะ   ข่าวจาก : ข่าวสด

1 2 15
error: