การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงาน 27 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 19ม.ค.-12ก.พ.67

Advertisement Advertisement   ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 1. ตำแหน่งเศรษฐกร 6 1 อัตรา – ได้รับปริญญาตรีหรือปริญญาโททางด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การเงินการธนาคาร – หากผู้สมัครใช้คุณวุฒิปริญญาตรีในการสมัครผู้สมัครจะต้องมี ประสบการณ์ในการทํางานทางด้านการวิเคราะห์หรือทางด้านการลงทุนหรือที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี (ต้องแนบเอกสารแสดงประสบการณ์ในระบบรับสมัครเพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณสมบัติ) หรือ – หากใช้คุณวุฒิปริญญาโทในการสมัครผู้สมัครจะมีหรือไม่มีประสบการณ์ในการทํางานก็ได้ 2. ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน 5 (สังกัดกองตรวจสอบ 1) 1 อัตรา – ได้รับปริญญาตรีทางด้านบัญชี การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย วิศวกรรมศาสตร์ หรือปริญญาอื่นที่ เกี่ยวข้องกับบัญชีการเงิน 3.ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน 5 (สังกัดกองตรวจสอบ 2) 1 อัตรา – ได้รับปริญญาตรีทางด้านบัญชี การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาคอมพิวเตอร์) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ […]

การนิคมฯ รับสมัครบรรจุเป็นพนักงาน16อัตรา บรรจุ กทม.-ภูมิภาค สมัครออนไลน์บัดนี้-22มิ.ย.66

  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจำนวน 16 อัตรา 1. นิติกร 5 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร ป.ตรีทางนิติศาสตร์ 2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 5 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร ป.ตรีทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. นักบริหารงานทั่วไป 5 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร ป.ตรีทางด้านบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ /การจัดการ ระบบเทคโนโลยีสาสนเทศ/การจัดการสารสนเทศ หรือปริญญาอื่นที่ เกี่ยวข้องกับสารสนเทศหรือคอมพิวเตอร์ 4. นักบริการการลงทุน 5 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร ป.ตรีทางด้านบริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์สังคมศาสตร์ […]

การนิคมฯ รับสมัครบรรจุเป็นพนักงาน37อัตรา ป.ตรี/ป.โท TOEIC500

  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 37 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี/ป.โท มีผลคะแนนสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน และผลคะแนนต้องไม่เกิน 5 ปี/ไม่หมดอายุ นับถึงวันปิดรับสมัคร (หากผู้สมัครไม่มีผลคะแนน/ผลคะแนนมีอายุเกิน 2 ปี จะไม่มีรายชื่อเข้าสอบ) ***ตำแหน่งวิศวกร ต้องมีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม (ใบ กว.) ***บางตำแหน่งต้องการประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องด้วย (โปรดอ่านเพิ่มเติมในเอกสารประกาศฉบับเต็ม) รับสมัครผ่านเว็บไซต์ https://ieat.thaijobjob.com/ 14-27ธ.ค.65 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่ 0 2253 0561 ต่อ 1179 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 185/2565 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

การนิคมฯ รับสมัครสอบบรรจุหลายอัตรา วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-17ส.ค.65

  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ ปัจจุบันกำลังดำเนินการพัฒนาและขยายโครงการต่าง ๆ และเป็นหน่วยงานที่มีโครงสร้างวิธีการบริหารที่ทันสมัย มีสวัสดิการ เงินเดือน และสิทธิประโยชน์ เฉกเช่นรัฐวิสาหกิจชั้นนำทั่วไป มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 5 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี TOEIC 500 เงินเดือน 15,000-24,000 บาท ผู้สนใจสมัคร โปรดอ่านรายละเอียดในเอกสารประกาศฉบับเต็ม ขอยื่นใบสมัครได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่ กนอ. ถนนนิคมมักกะสัน แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ภายในวันที่ 20ก.ค.-17ส.ค.65 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

การนิคมฯ รับสมัครสอบบรรจุ64อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 16ธ.ค.64-6ม.ค.65

  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 55 ตำแหน่ง 64 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี/ป.โท มีผลคะแนนสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน และผลคะแนนต้องไม่เกิน 2 ปี (หากผู้สมัครไม่มีผลคะแนน หรือผลคะแนนมีอายุเกิน 2 ปี จะไม่มีรายชื่อเข้าสอบ) (ตำแหน่งวิศวกรผู้สมัครต้องมีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม (ใบ กว.) บางตำแหน่งผู้สมัครต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 4 ปี โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศฉบับเต็ม) สมัครผ่านระบบรับสมัครงานเว็บไซต์ https://ieat.thaijobjob.com/ ตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้น วันหยุดราชการ) หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ 0 2253 0561 ต่อ 11799 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ชาวใต้มีเฮ!! นิคมยางพาราคืบหน้ากว่า80%แล้ว ถือครบวงจรใหญ่สุดภาคใต้ รับยางได้2แสนตัน/ปี!!

  กนอ. เผยนิคมฯ ยางพารา คืบหน้ากว่า 80% พร้อมเตรียมอัดโปรโมชั่นเอาใจเอสเอ็มอี เช่าพื้นที่โรงงานราคาพิเศษ นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิด เผยถึงความคืบหน้าโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมยางพารา หรือรับเบอร์ ซิตี้ (Rubber City) ว่าการดำเนินงานคืบหน้าไปแล้วกว่า 80% โดยนิคมฯ มีการให้บริการในรูปแบบให้เช่าพื้นที่โรงงานมาตรฐานสำเร็จรูปเพื่อรองรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) จำนวนกว่า 25 ไร่ ในราคาพิเศษ ปัจจุบันมีผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ได้เข้ามาเช่าโรงงานแล้วจำนวน 6 ราย คิดเป็นมูลค่าลงทุนกว่า 140 ล้านบาท คาดว่า เมื่อมีผู้เช่าครบเต็มจำนวน จะทำให้มูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้นอีกไม่ต่ำกว่า 500 ล้านบาท ก่อให้เกิดการจ้างงานได้ไม่น้อยกว่า 1,000 คน โดย กนอ.ได้แบ่งพื้นที่ของนิคมฯ ยางพารา จำนวน 25 ไร่ เพื่อพัฒนาอาคารโรงงานมาตรฐานให้เช่า รองรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เช่าโรงงานแบบสำเร็จรูปในราคาเท่าทุน พร้อมระบบสาธารณูปโภคที่ครบวงจร ผู้ประกอบการสามารถเข้าประกอบกิจการได้ทันที โดยมีแบบโรงงานให้เลือกจำนวน 3 […]

(งานรัฐวิสาหกิจ สมัครออนไลน์)กนอ.รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานวุฒิ ป.ตรี/ป.โท6-27ก.พ.60

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจำนวน 7 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี/ป.โท เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.ieat.go.th/career หรือ https://ieat.job.thai.com ภายในวันที่ 6-27 ก.พ.60  คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม (รายละเอียดด้านล่างเป็นเพียงเนื้อหาบางส่วน)    

(งานรัฐวิสาหกิจ) กนอ.รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี/ป.โท 1-15พ.ย.59 เงินเดือน15,000-22,850

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี/ป.โท เปิดรับสมัคร 1-15 พ.ย.59 รายละเอียดดังนี้

(งานรัฐวิสาหกิจ) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-30ก.ย.59

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน คุณวุฒิ ป.ตรี 3 อัตรา รับสมัคร 7-30 ก.ย.59 รายละเอียดดังนี้  [ads] [ads=center]  

1 2
error: