องค์การสวนสัตว์ รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผล3 (3-6) วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน15,000

Advertisement องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์ Advertisement ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผล 3 (3-6)  ฝ่ายวิเคราะห์และประเมินผล สำนักยุทธศาสตร์และแผน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ป.ตรี สาขาเศรษฐศาสตร์, สาขาสถิติประยุกต์, สาขาบัญชี, สาขาการเงินการธนาคาร Advertisement เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 10 – 25 พ.ค. 2559 ในวันและเวลาราชการ  สมัครด้วยตนเองที่ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารสำนักงานองค์การสวนสัตว์ 71 ถนนพระราม 5 ดุสิต กทม. โทร. 02-282-7111-3 ต่อ 134

error: