การท่าเรือ รับสมัครบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ป.ตรี บัดนี้-20ก.ค.65

Advertisement Advertisement   การท่าเรือแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 6 สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 6 แผนกพัฒนาระบบงานด้านบริหาร กองพัฒนาระบบงาน จำนวน 1 อัตรา 2. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 6 แผนกพัฒนาระบบงานด้านปฏิบัติการ กองพัฒนาระบบงาน จำนวน 2 อัตรา 3. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 6 แผนกสนับสนุนและบริการผู้ใช้ กองปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท Advertisement ผู้สมัครต้องได้รับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาเทคโนโลยี สารสนเทศ หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ผู้สมัครสอบจะต้องสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่ www.port.co.th หัวข้อข่าวสาร ข่าวสมัครงาน หรือ https://port.thaijobjob.com บัดนี้-20ก.ค.65 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย […]

(งานรัฐวิสาหกิจ)การท่าเรือแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานธุรการ วุฒิ ปวส.เงินเดือน13,410 สมัครออนไลน์บัดนี้-8มี.ค.62

    การท่าเรือแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย ตำแหน่งพนักงานธุรการในสังกัดต่าง ๆ 7 อัตรา เงินเดือน 13,410 บาท ผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาใช้คอมพิวเตอร์โปรแรมสำนักงานได้ และมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานด้านธุรการ-สารบรรณ ตามประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จากหน่วยงานที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้ มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://job.port.co.th ภายในวันที่ 15 ก.พ.-8 มี.ค.62 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร)) 

error: