การท่าเรือแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงาน 23 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวส. บัดนี้-15ก.พ.67

Advertisement Advertisement   การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน 23 อัตรา / หลายตำแหน่ง / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร – 15 ก.พ. 2567 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย ในตำแหน่งพนักงานการสินค้า 5 สังกัดฝ่ายปฏิบัติการเรือและสินค้า ท่าเรือกรุงเทพ ในตำแหน่งช่างเทคนิค 4 (ช่างก่อสร้างชั้น 2) หมวดควบคุมงานแผนกก่อสร้าง กองช่างโยธา ฝ่ายการช่าง ในตำแหน่งช่างเทคนิค 4 (งานช่างไฟฟ้ากำลัง) หมวดช่างไฟฟ้าและอิเล็กหรอนิกส์ แผนกโรงงานซ่อม กองบริการ ฝ่ายการร่องน้ำ ( เปิดรับสมัครวันที่ 26 มกราคม 2567 – 15 กุมภาพันธ์ 2567 ) ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. พนักงานการสินค้า 5 สังกัดฝ่ายปฏิบัติการเรือและสินค้า […]

การท่าเรือแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานการท่าเรือ วุฒิ ม.6-ป.ตรี บัดนี้-17ม.ค.67

  ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย 1.ตําแหน่งพนักงานเครื่องมือทุ่นแรง 5 จำนวน 1 อัตรา ข้อ 1 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และมีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถประเภททุกประเภท ไม่ต่ำกว่าชนิดที่ 3 (ท.3) หรือ ข้อ 2 จบมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และมีคุณสมบัติดังนี้ 2.1 มีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถประเภททุกประเภท ไม่ต่ำกว่าชนิดที่ 3 (ท.3) และ 2.2 มีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานด้านการขับรถพ่วงหรือรถหัวลาก จากหน่วยงาน ที่เชื่อถือได้ มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี อัตราค่าตอบแทน : 12,680 บาท 2. ตําแหน่งนักวิชาการ 6 จำนวน 1 อัตรา – ได้รับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม หรือปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ อัตราค่าตอบแทน : 15,000 บาท ผู้สมัครจะต้องสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่ www.port.co.th […]

การท่าเรือฯ รับสมัครบรรจุเป็นนักบัญชี 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สมัครทางระบบออนไลน์ บัดนี้-22มิ.ย.66

  การท่าเรือแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือฯ ตำแหน่งนักบัญชี 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี สมัครทางระบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ https://port.thaijobjob.com บัดนี้-22มิ.ย.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ท่าเรือแหลมฉบัง รับสมัครพนักงานช่างกลเรือ 3 (ช่างน้ำมัน) เพศชาย ว่ายน้ำเป็น วุฒิ ม.3 บัดนี้-23มิ.ย.66

  การท่าเรือแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย ในตำแหน่งพนักงานช่างกลเรือ 3 (ช่างน้ำมัน) สังกัดแผนกบริการท่า กองบริการ สำนักปฏิบัติการ ท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 3 อัตรา อัตราเงินเดือน 10,150 บาท ผู้สมัครต้องเป็นเพศชาย ว่ายน้ำเป็น มีความรู้ไม่ต่ำกว่า วุฒิ ม.3 และได้รับประกาศนียบัตรไม่ต่ำกว่าคนใช้เครื่องจักรยนต์ ชั้นหนึ่ง หรือประกาศนียบัตรลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกลของเรือกลเดินทะเล หรือประกาศนียบัตรลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกลของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง จากกรมเจ้าท่า สมัครด้วยตนเองที่ แผนกอัตรากำลัง กองการบุคคล ท่าเรือแหลมฉบัง บัดนี้-23มิ.ย.66 ในวันทำงาน ระหว่างเวลา 08.30 น. – 11.30 น. และ 13.00 น. – 15.00 น. โทร. 038 409 150 ถึง 153 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

การท่าเรือฯ รับสมัครพนักงาน วุฒิ ปวส./ป.ตรี บัดนี้-16พ.ค.66

  ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย 1. พยาบาล 6 กลุ่มงานพยาบาล สำนักแพทย์และอนามัย 1 อัตรา ป.ตรีทางพยาบาลศาสตร์ มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ ในการปฏิบัติงานได้ 2. ช่างเทคนิค 5 (งานช่างปรับ) หมวดช่างกลโรงงาน แผนกโรงงานซ่อม กองบริการ ฝ่ายการร่องน้ำ 1 อัตรา ผู้สมัครต้องเป็นชาย ปวส. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต (สาขางานเครื่องมือกล) หรือสาขาวิชาเทคนิคโลหะ (สาขางานเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม หรือสาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ หรือสาขางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมต่อตัวถังรถโดยสาร) และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ 3. ช่างเทคนิค 5 (ช่างซ่อมเครื่องยนต์อาวุโส) หมวดช่างซ่อมเครื่องยนต์ 1 อัตรา ฝ่ายบริการท่าและเครื่องมือทุ่นแรง ท่าเรือกรุงเทพ ผู้สมัครต้องเป็นชาย วุฒิ ปวส. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ 4. ช่างเทคนิค 5 (ช่างซ่อมเครื่องยนต์อาวุโส) หมวดช่างซ่อมเครื่องยนต์ 2 จำนวน […]

การท่าเรือฯ รับสมัครบรรจุนิติกร(ป.ตรี)ช่างก่อสร้าง(ปวช.) 13-31มี.ค.66

  การท่าเรือแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน 1. ช่างเทคนิค 4 (ช่างก่อสร้างชั้น 2) 1 อัตรา วุฒิ ปวช.แผนกวิชาช่างก่อสร้าง หรือสาขาวิชาช่างก่อสร้าง รายละเอียดเพิ่มเติม/เอกสารประกาศฉบับเต็ม : https://file.thaijobjob.com/prakad/port202303/port202303_1 2. นิติกร 6 จำนวน 6 อัตรา วุฒิ ป.ตรี นิติศาสตร์บัณฑิต และมีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ และมีหนังสือรับรองการปฏิบัติการด้านกฎหมายจากหน่วยงานที่การท่าเรือฯ เชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้ มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน รายละเอียดเพิ่มเติม/เอกสารประกาศฉบับเต็ม : https://file.thaijobjob.com/prakad/port202303/port202303_3 เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://port.thaijobjob.com/ ภายในวันที่ 13-31 มี.ค.66 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร โปรดติดต่อ กองทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล โทร.0-2269-5437 ในวันและเวลาราชการ หรืออีเมล์ [email protected]

การท่าเรือฯ รับสมัครบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ปวส.บัดนี้-18พ.ย.65

  การท่าเรือแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย ในตำแหน่งพนักงานการสินค้า 5 สังกัดกองการท่า สำนักปฏิบัติการ ท่าเรือแหลมฉบัง 3 อัตรา อัตราเงินเดือน 12,690 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ปวส.ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ทั้งนี้ บุคคลผู้สอบคัดเลือกได้และเข้าทดลองปฏิบัติงานในการท่าเรือฯ จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี จึงจะสามารถขอย้ายไปปฏิบัติงานที่สังกัดอื่นได้ เว้นแต่ในระยะเวลา 3 ปี ดังกล่าว การท่าเรือฯ ได้เปิดให้มีการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งใดก็ตาม และสามารถสอบคัดเลือกในตำแหน่งนั้นได้ บุคคลทั่วไปผู้สอบได้ต้องยินยอมลาออกจากตำแหน่งเดิม และยินยอมเข้าทดลองปฏิบัติงานในตำแหน่งใหม่พร้อมทั้งยินยอมให้เริ่มต้นนับอายุการทำงานใหม่ บุคคลทั่วไปผู้ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานการท่าเรือฯ สามารถสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ได้ตามความสมัครใจ โดยผู้ที่สมัครเป็นสมาชิก กองทุนฯ จะต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนฯ และการท่าเรือฯ จะจ่ายเงินสมทบให้แก่พนักงานที่เป็นสมาชิกตาม อัตราที่กำหนดไว้ตามข้อบังคับกองทุนฯ ฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน สมัครด้วยตนเองที่ แผนกอัตรากำลัง กองการบุคคล ท่าเรือแหลมฉบัง บัดนี้-18พ.ย.65 ในวันทำงาน ระหว่างเวลา 08.30 น. – 11.30 น. และ […]

การท่าเรือฯ รับสมัครช่างเทคนิค-พนง.ขับรถเครื่องมือกล หลายอัตรา วุฒิ ปวส.

  การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน 1. ช่างเทคนิคระดับ 6 (เจ้าหน้าที่อาวุโส) หมวดช่างสี แผนกบริการงานช่างกล กองบริการงานช่าง อัตราเงินเดือน 13,410 บาท ผู้สมัครต้องเป็นชาย วุฒิ ปวส. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ มีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานตามวิชาชีพของหน่วยงานที่เชื่อถือได้ มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ 2. ช่างเทคนิคระดับ 5 (งานซ่อมระบบไฮดรอลิก) หมวดซ่อมเครื่องจักรกล แผนกโรงงานซ่อม กองบริการ อัตราเงินเดือน 12,690 บาท ผู้สมัครต้องเป็นชาย วุฒิ ปวส. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ 3. พนักงานเครื่องมือทุ่นแรงระดับ 5 (พนักงานขับรถเครื่องมือกล) แผนกบริการงานไฟฟ้า กองบริการงานช่าง อัตราเงินเดือน 12,690 บาท ผู้สมัครต้องเป็นชาย วุฒิ ปวส.สาขาวิชาเครื่องกล หรือสาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ มีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถประเภททุกประเภทไม่ต่ำกว่าชนิดที่ 2 (ท.2) […]

การท่าเรือฯ รับสมัครสอบบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่กฎหมาย ป.ตรี 15ส.ค.-2ก.ย.65

  การท่าเรือแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 (กฎหมาย) กองบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานสนับสนุน ท่าเรือกรุงเทพ 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ ปฏิบัติงานตามวิชาชีพมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ ผู้สมัครจะต้องสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่ www.port.co.th หัวข้อข่าวสาร ข่าวสมัครงาน หรือ https://port.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2565 โดยพิมพ์รายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งชำระเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบ ตามข้อ 2.2 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย

ท่าเรือแหลมฉบัง รับสมัครพนักงานวุฒิ ปวช./ปวส. บัดนี้-11ส.ค.65

  การท่าเรือแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย 1. พนักงานพัสดุ 1 อัตรา ปวส.สาขาวิชาการบัญชี หรือการตลาด หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือการเงินและการธนาคาร และมีประสบการณ์ด้านพัสดุ ไม่น้อยกว่า 1 ปี 2. ช่างเทคนิค (ช่างไฟฟ้า) 1 อัตรา ผู้สมัครต้องเป็นชาย และได้รับ ปวส.สาขาช่างไฟฟ้า และมีประสบการณ์ด้านระบบไฟฟ้า หรือการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 1 ปี 3. ช่างเทคนิค 4 (ช่างไฟฟ้า) 2 อัตรา ผู้สมัครต้องเป็นชาย และได้รับ ปวช. สาขาไฟฟ้ากำลัง ซื้อใบสมัครได้ที่ หมวดรับเงิน แผนกการคลัง กองการเงิน ท่าเรือแหลมฉบัง ในราคาใบละ 20 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบตำแหน่ง ละ 270 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สมัครด้วยตนเองที่ แผนกอัตรากำลัง กองการบุคคล […]

1 2 3
error: