การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงาน 47 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 7-16พ.ค.67

Advertisement Advertisement   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุพนักงาน จํานวน 47 อัตรา หรือ จ้างเป็นลูกจ้าง ททท. จํานวน 5 อัตรา โดยมีรายละเอียด ปริญญาโท (ระดับ 4) 1. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 4 จำนวน 1 อัตรา 2. ตำแหน่งเลขานุการ 4 จำนวน 1 อัตรา 3. ตำแหน่งพนักงานสารสนเทศ 4 จำนวน 1 อัตรา ปริญญาตรี (ระดับ 3) 4. ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป 3 จำนวน 3 อัตรา 5. ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ 3 จำนวน 1 อัตรา 6. […]

ยกเลิกแล้ว ตำรวจจีนลาดตระเวนในไทย ผู้ว่า ททท. น้อมรับ สื่อสารผิดพลาด

14พ.ย.66 นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยล่าสุด กรณีแนวคิดให้ตำรวจจีนมาร่วมลาดตระเวนกับตำรวจไทย ว่าขณะนี้ยกเลิกแนวคิดดังกล่าวแล้ว ถึงแม้จะมีการสื่อสารต่อสาธารณะ แต่เนื่องจากชื่อของโครงการมีคำว่า “ลาดตระเวน” ทำให้มีเสียงสะท้อนในสังคม จนกลายเป็นกระแสเชิงลบ ขอน้อมรับเสียงสะท้อนของทุกคน ขออภัยที่ทำให้เกิดความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวอีกว่า เรื่องนี้มาจากเจตนาที่ดี แต่ใช้คำสื่อสารไม่ตรงความหมาย ทำให้สังคมกังวลกับแนวคิดที่สื่อออกไป เรื่องที่เกิดขึ้นถือเป็นบทเรียนครั้งสำคัญ แต่แนวคิดของโครงการนี้ เป็นความร่วมมือในการประสานข้อมูลระหว่างตำรวจ 2 ประเทศ ที่เป็นประโยชน์ต่อตลาดท่องเที่ยว พร้อมกับการเชิญตำรวจของจีนมาดูงานในแหล่งท่องเที่ยวของไทย เพื่อให้มั่นใจว่า เรายกระดับดูแลนักท่องเที่ยว ด้าน นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวถึงกรณีนี้ ณ ทำเนียบรัฐบาลว่า รัฐบาลไม่มีแนวทางที่จะให้ตำรวจจีนมาลาดตระเวนร่วมกับตำรวจไทย ศักยภาพตำรวจไทยดีมากอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และตำรวจท่องเที่ยว มีการทำงานอย่างหนักร่วมกัน เชื่อว่าจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวได้ เพราะผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ได้มีการจัดตำรวจท่องเที่ยวไปประจำในพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก เช่น วัดพระแก้ว รวมถึงทำงานร่วมกับกรมเจ้าท่าเพื่อดูแลบริเวณท่าเรือที่มีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการ   ข่าวจาก : tnews

ททท.นครสวรรค์ รับสมัครเจ้าหน้าที่ ป.ตรีทุกสาขา สื่อสารภาษาอังกฤษได้ สมัครทางอีเมล์บัดนี้-20ก.ย.66

  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครสวรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว 1 อัตรา ค่าจ้างเหมาบริการเดือนละ 15,000 บาท ค่าจ้างปฏิบัติงานวันหยุด วันละ 500 บาท (ปฏิบัติงานวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ได้รับวุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษได้ มีภูมิลำเนาอยู่ จังหวัดนครสวรรค์ หรือพื้นที่ใกล้เคียง มีความรู้และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ (Microsoft Office : WORD EXCEL POWERPOINT), CANVA สามารถใช้ INTERNET และ SOCIAL MEDIA เพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ทางการท่องเที่ยวได้ สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการและวันหยุดราชการได้ ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาติขับรถยนต์ ยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง ณ ททท.สำนักงานนครสวรรค์ หรือสมัครทางอีเมล์ บัดนี้–20ก.ย.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ททท. รับสมัครบรรจุพนักงาน-ลูกจ้าง วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 39อัตรา สมัครออนไลน์ บัดนี้-28มิ.ย.66

  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานหรือจ้างเป็นลูกจ้าง 39 อัตรา พนักงาน ปริญญาโท (ระดับ 4) ตำแหน่งที่ 1 นักทรัพยากรบุคคล 4 จำนวน 1 อัตรา ป.โท ทุกสาขา ตำแหน่งที่ 2 พนักงานวางแผน 4 จำนวน 6 อัตรา ป.โท ทุกสาขา ตำแหน่งที่ 3 พนักงานสารสนเทศ 4 จำนวน 1 อัตรา ป.โท ทุกสาขา ปริญญาตรี (ระดับ 3) ตำแหน่งที่ 4 นิติกร 3 จำนวน 6 อัตรา ป.ตรี นิติศาสตรบัณฑิต ตำแหน่งที่ 5 วิศวกร 3 จำนวน 1 อัตรา […]

สำนักงาน ททท.จันทบุรี รับสมัครเจ้าหน้าที่ ป.ตรีทุกสาขา 7-17พ.ย.65

  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานจันทบุรี เปิดรับสมัครลูกจ้างปฏิบัติงานด้านจัดเก็บข้อมูลสถานการณ์ท่องเที่ยวและประสานงาน โครงการของ ททท. สำนักงานจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 ปฏิบัติงาน ณ ททท. สำนักงานจันทบุรี 1 อัตรา (สัญญาจ้างเหมาบริการรายปี) คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศชาย / เพศหญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี 2. จบการศึกษาไม่ต่ำวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา 3. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี 4. มีทักษะความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office : Word, Excel, Powerpoint ได้อย่างคล่องแคล่ว และสามารถสืบค้นข้อมูลทาง Internet ได้เป็นอย่างดี 5. สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ที่เกิดขึ้นได้อย่างสร้างสรรค์ 6. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีใจรักงานบริการ สามารถทำงานเป็นทีมได้ และสามารถติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี 7. สามารถลำดับความสำคัญของงาน […]

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงาน27อัตรา 10-19 พ.ค.64

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงาน และลูกจ้าง 27 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-19 พฤษภาคม 2564 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานหรือจ้างเป็นลูกจ้าง ททท. ประเภทพนักงาน 1.พนักงานบริหารทั่วไป 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 2. ผู้ตรวจสอบภายใน 3 อัตรา ป.ตรี 3. นิติกร 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 4. มัณฑนากร  1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 5. สถาปนิก 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 6. พนักงานการเงิน 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 7. พนักงานวางแผน  2 อัตรา วุฒิ ป.โท 8. พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์ […]

error: