ครม.เคาะมาตรการลดหย่อนภาษี ท่องเที่ยว สูงสุด 15,000 บาท

Advertisement 5 มิถุนายน 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติออกมาตรการลดหย่อนภาษี ในปีภาษี 2567 ที่มาจากการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในเมืองรองและจังหวัดท่องเที่ยว ในช่วง Low Season ในคราวการประชุมเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567 Advertisement โดยมาตรการลดหย่อนภาษีการท่องเที่ยว จะมีผลระหว่างเดือนพฤษภาคม-พฤศจิกายน 2567 โดยจะต้องเดินทางท่องเที่ยวเมืองรอง หรือเมืองที่กรมสรรพากรกำหนด ทั้งสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยสามารถนำค่าบริการท่องเที่ยว ค่าที่พัก มาหักเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ไม่เกิน 15,000 บาท/คน ไม่ต้องลงทะเบียนลดหย่อนภาษี 15,000 บาท สำหรับมาตรการลดหย่อนภาษีกรณีบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศ รัฐบาลกำหนดกลุ่มเป้าหมาย-ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หักลดหย่อนค่าบริการจากการท่องเที่ยว ดังนี้ ค่าบริการที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ค่าที่พักในโรงแรม ค่าที่พักโฮมสเตย์ไทย ค่าที่พักในสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม หลักฐานการลดหย่อนภาษี มีการใช้จ่ายจริงในการเดินทางท่องเที่ยวเมืองรอง และพื้นที่ที่กรมสรรพากรกำหนด รายการใช้จ่ายต้องไม่เกิน 15,000 บาท ต้องมีใบกำกับภาษีแบบเต็ม ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร ทั้งนี้ […]

error: