เริ่มแล้ว! ใช้บัตรประชาชนดิจิทัล ผ่านแอพ D.DOPA ยื่นโชว์แทนตัวจริงได้

Advertisement หลังจากที่กรมการปกครองได้ประกาศเปิดใช้งานบัตรประชาชนดิจิทัลช่วงกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมา ล่าสุดก็ได้ปล่อยอัปเดตแอพ D.DPPA เวอร์ชันล่าสุด ให้สามารถลงทะเบียนใช้งานบัตรประชาชนดิจิทัลบนสมาร์ตโฟนแทนการแสดงตนด้วยตัวบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงได้ โดยไม่ต้องไปแจ้งเขตหรืออำเภอ Advertisement โดยผู้ใช้สามารถขอลงทะเบียนระบบการพิสูจน์ และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล DOPA-Digital ID ผ่านการดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน D.DOPA (IOS/Android) ซึ่งการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์เเสดงตัวตน ก่อนผ่านจุดตรวจค้น มีรายละเอียดดังนี้ 1. เอกสารระบุตัวตนฉบับจริงที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ ซึ่งเเสดงรูปของผู้ถือบัตร เเละเลขบัตรประจำตัวประชาชน Advertisement 2. เอกสารระบุตัวตนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เเสดงผ่านแอพพลิเคชันที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ เช่น DLT QR Licence, D.DOPA ผู้โดยสารสามารถใช้เอกสารระบุตัวตนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเเสดงผ่านแอพพลิเคชันที่ออกโดย หน่วยงานของรัฐ เช่น DLT QR Licence, D.DOPA เป็นเอกสารยืนยันตัวตนพร้อมบัตรผ่านขึ้นอากาศยาน (Boarding pass) เพื่อขึ้นอากาศยาน ทั้งนี้ เพื่อป้องกันบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าเขตหวงห้าม พื้นที่ควบคุม หรือเขตการบิน ผู้โดยสารจึงไม่สามารถใช้ภาพถ่าย (Capture) ของเอกสารระบุตัวตนตัวจริง หรือภาพถ่าย หรือภาพถ่ายไฟล์ PDF ในการเเสดงตน เพราะไม่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลได้ […]

error: