งานวิจัยอังกฤษชี้ข้อดีทำงาน 4 วันต่อสัปดาห์ สุขภาพกายและใจพนักงานดีขึ้น

Advertisement 4 Day Week Global กลุ่มองค์กรอิสระไม่แสวงหาผลกำไร ร่วมกับกลุ่ม Autonomy มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์และวิทยาลัยบอสตันในสหรัฐอเมริกา จัดทำการศึกษาทดสอบจำนวนวันทำงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของแรงงาน โดยมีบริษัทกว่า 60 แห่งในอังกฤษเข้าร่วมในการทดลองนาน 6 เดือน ระหว่างเดือนมิถุนายน-ธันวาคมที่ผ่านมา ซึ่งการทดลองให้พนักงานเกือบ 3,000 คนทำงานน้อยลงหนึ่งวันต่อสัปดาห์โดยยังคงเงินเดือนเท่าเดิม Advertisement รายงานระบุว่า การดำเนินการทดสอบดังกล่าวถือเป็นการทดลองทำงาน 4 วันต่อสัปดาห์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก อีกทั้งผลการศึกษาพบว่า บริษัทมากกว่า 9 ใน 10 แห่งที่เข้าร่วมจะดำเนินการต่อด้วยสัปดาห์การทำงานที่สั้นลงหรือวางแผนที่จะทำเช่นนั้น และมีเพียง 4% เท่านั้นที่ระบุว่าจะกลับไปทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ตามเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ศาสตราจารย์ Juliet Schor จากวิทยาลัยบอสตัน หัวหน้าการวิจัยครั้งนี้ กล่าวว่า ผลลัพธ์ที่ได้จะคงที่เป็นส่วนใหญ่ในสถานที่ทำงานที่มีขนาดต่างๆ กัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการทำงาน 4 วันต่อสัปดาห์ คือแนวทางการทำงานแบบใหม่ที่ใช้ได้กับองค์กรหลายประเภท ทั้งนี้ ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพการทำงานไม่ลดลงจากจำนวนวันทำงานที่ลดลง แถมรายได้ของบริษัทยังเพิ่มขึ้น 1.4% โดยเฉลี่ยตลอดการทดลอง และเพิ่มขึ้น […]

error: