กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง รับสมัครครูภาษาไทย วุฒิ ป.ตรี 7-17มี.ค.66

Advertisement Advertisement   กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง รับสมัครบุคคเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ.รับรองแล้วในสาขาวิชาภาษาไทย, การสอนภาษาไทย, ภาษาและวรรณคดีไทย, ไทยศึกษา, ภาษาไทยและการสื่อสาร, ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิโดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น Advertisement ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง 7-17 มี.ค.66 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: