เผยข้อมูลกัมพูชาเก็บกู้ระเบิดสงครามกว่า4ล้านลูก ในช่วง30ปี

Advertisement ซินหัว รายงานว่า นายลี ทุจ รองประธานสำนักงานปฏิบัติการทุ่นระเบิดและการช่วยเหลือผู้เสียหายแห่งกัมพูชา (ซีเอ็มเอเอ) เปิดเผยว่าในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา ทางการกัมพูชาเก็บกู้และกวาดล้างพื้นที่ปนเปื้อนทุ่นระเบิด รวมถึงวัตถุระเบิดตกค้างจากสงคราม (อีอาร์ดับเบิลยู) ราว 2,554 ตารางกิโลเมตร และเอื้อประโยชน์ต่อประชาชนมากกว่า 9 ล้านคน Advertisement นายลีกล่าวระหว่างการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครเก็บกู้ทุ่นระเบิดในจังหวัดเสียมราฐ ว่ากัมพูชาค้นพบและกำจัดทุ่นระเบิดสังหารบุคคลกว่า 1.15 ล้านชิ้น ทุ่นระเบิดทำลายยานพาหนะกว่า 26,135 ชิ้น และวัตถุระเบิดตกค้างจากสงคราม 3 ล้านชิ้น นับตั้งแต่ปี 2535-2565 โดยที่ดินเหล่านี้ถูกส่งคืนให้กับชุมชนเพื่อวัตถุประสงค์ในการผลิต เช่น การเกษตร การตั้งถิ่นฐานใหม่ ตลอดจนการก่อสร้างถนน โรงเรียน และโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมอื่นๆ Advertisement อย่างไรก็ตาม กัมพูชายังจำเป็นต้องกำจัดพื้นที่ปนเปื้อนทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดตกค้างจากสงครามที่เหลืออีกกว่า 700 ตารางกิโลเมตร ภายในปี 2568 เนื่องจากมีชาวกัมพูชาอีกราว 1 ล้านคนยังคงเผชิญความเสี่ยงจากการใช้ชีวิตและทำงานในพื้นที่เหล่านี้ ทั้งนี้ กัมพูชาเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดตกค้างจากสงครามมากที่สุด โดยในช่วงความขัดแย้งยาวนาน 3 ทศวรรษที่สิ้นสุดในปี 2541 […]

error: