สนช.วอนรัฐใช้ ม.44 ปลดล็อกกฎหมาย ‘กัญชาเพื่อการแพทย์’

Advertisement   Advertisement เมื่อวันที่ 24 ก.ย. น.พ.เจตน์ ศิรธรานนท์ โฆษกกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิปสนช.) ในฐานะรองประธานกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. …. และร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด กล่าวถึงความคืบหน้าการพิจารณาเนื้อหาการถอดกัญชาออกจากยาเสพติดประเภท 5 เพื่อใช้ทางการแพทย์เท่านั้น โดยน.พ.เจตน์เผยว่า แนวคิดนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของกมธ.วิสามัญพิจารณาร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด ร่างพ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด และร่างพ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลฯ รวม 3 ฉบับ การพิจารณาค่อนข้างล่าช้า และมีรายละเอียดเยอะ แต่ละประเด็นยังมีความเห็นต่างกันมาก จึงเป็นห่วงว่าร่างกฎหมายจะพิจารณาไม่ทันสมัยนี้ Advertisement นอกจากนี้ยังมีข้อจำกัด แม้จะถอดกัญชาออกจากยาเสพติดประเภท 5 ในร่างกฎหมายเดิม ที่ยังไม่ได้พิจารณากำหนดพื้นที่เฉพาะ ให้เพียงเป็นพื้นที่ทดลองทางวิชาการ สำหรับงานวิจัยทางการแพทย์เท่านั้น “ที่ผ่านมาในการอภิปรายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสภา มีข้อเสนอให้เสนอเป็นร่างกฎหมายอีกหนึ่งฉบับแยกออก เพื่อแก้ไขในส่วนที่ให้ถอดกัญชาออกจากยาเสพติดประเภท 5 สำหรับใช้ในการแพทย์เท่านั้น ไม่ให้ใช้สำหรับการบันเทิง” “ดังนั้น กลุ่มสนช. จึงล่ารายชื่อให้ได้ 20 รายชื่อ ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 มาตรา 133 เพื่อเสนอร่างกฎหมายตามเนื้อหา […]

มติครม.เห็นชอบ ให้เริ่มทดลองใช้ ‘กัญชา’ รักษาคนได้!

  หลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 15 พ.ค.61 ที่ผ่านมา พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบโดยร่างกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด 3 ฉบับ ซึ่งหนึ่งในสามฉบับนั้นคือ ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด ที่มีการเสนอแก้ไขสาระสำคัญเกี่ยวกับการควบคุมสารเสพติด โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดมีหน้าที่ และอำนาจกำหนดมาตรการในการควบคุมยาเสพติดต่างๆ แบ่งประเภทของยาเสพติดให้โทษออกเป็น5ประเภท และแบ่งประเภทของวัตถุออกฤทธิ์ออกเป็น4ประเภท กำหนดการอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ ซึ่งหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขออนุญาต การอนุญาต และการดำเนินการในเรื่องต่างๆ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หรือ ประกาศ โดย พล.ท.สรรเสริญ กล่าวว่า “การผ่านร่างกฎหมายนี้เป็นประเด็นสำคัญที่มีการจับตา เนื่องจากกัญชา ซึ่งเป็นสารเสพติดประเภท 5 จากที่เคยมีการอนุญาตให้สามารถปลูก สกัด และทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ ยกเว้นการเสพ ทำให้ไม่สามารถวิจัยในคนได้ เมื่อ ครม.ผ่านร่างกฎหมายนี้ ก็จะทำให้สามารถศึกษาวิจัยทางการแพทย์ในคนได้” นอกจากนี้ ร่างกฎหมายฉบับนี้ยังกำหนดมาตรการควบคุมพิเศษในการป้องกัน ปราบปราม แก้ไขปัญหาและควบคุมยาเสพติด โดยกำหนดให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) อาจกำหนดพื้นที่ในการทดลองเพาะปลูกพืช ที่เป็นหรือให้ผลผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษ หรืออาจใช้ผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษ หรือผลิตและทดสอบเกี่ยวกับยาเสพติด  ข่าวจาก […]

1 5 6
error: