กรมประมง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งกะลาสี (10-18 ก.ค.56)

Advertisement กรมประมง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งกะลาสี สังกัดศูนย์บริหารจัดการประมงทะเลฝั่งอันดามัน กระบี่ (10-18 ก.ค.56) Advertisement   กรมประมง เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ ตำแหน่งกะลาสี สังกัดศูนย์บริหารจัดการประมงทะเลฝั่งอันดามัน กระบี่ มีรายละเอียดดังนี้ อัตราเงินเดือน :     [highlight]9,110 บาท[/highlight] ประเภท :     บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง Advertisement ระดับการศึกษา : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ :   ศูนย์บริหารจัดการประมงทะเลฝั่งอันดามัน กระบี่ ค่าสมัครสอบ 100 บาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ : วันที่ 19 ก.ค.56 ศูนย์บริหารจัดการประมงทะเลฝั่งอันดามัน กระบี่   [highlight]>>> อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานราชการกรมประมง ตำแหน่งกะลาสี[/highlight]

error: