คณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เปิดรับสมัครงาน (บัดนี้ – 30 ก.ย.56)

Advertisement สำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระ ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  (กอสส) เปิดรับสมัครงานพนักงานประจำสำนักงาน และผู้บริหาร สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 กันยายน 2556 Advertisement คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com   ตำแหน่งพนักงานที่เปิดรับ 1.นักวิชาการ ประจำสำนักข้อมูลและสารสนเทศ 1 อัตรา เงินเดือน 25,000 บาท (รวมเงินเพิ่มค่าครองชีพและสวัสดิการอื่นแล้ว) คุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรีทางด้านคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับลักษณะงานด้านเซิฟเวอร์ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2.นักวิชาการ ประจำสำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสาธารณะ 2 อัตรา เงินเดือน 25,000 บาท (รวมเงินเพิ่มค่าครองชีพและสวัสดิการอื่นแล้ว) คุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรีทางด้านนิเทศศาสตร์ เทคโนโลยีการสื่อสาร วารสารศาสตร์ สื่อสารสารมวลชน หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานด้านการประชาสัมพันธ์ 3.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำสำนักบริหารงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 20,000 บาท (รวมเงินเพิ่มค่าครองชีพและสวัสดิการอื่นแล้ว) คุณวุฒิไม่ต่ำกว่า […]

error: