มณฑลทหารบกที่11 รับสมัครพนักงาน วุฒิ ปวช.บัดนี้-5ก.ค.64

Advertisement Advertisement   มณฑลทหารบกที่ 11 รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็น พนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. และ ลูกจ้างชั่วคราว กอท.สก.ทบ. วุฒิ ปวช. 1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร พนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. 1.1 ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี ชั้น 2 (กณป.สก.ทบ.) 1 อัตรา Advertisement ลูกจ้างชั่วคราว กอท.สก.ทบ. 1.2 ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี ชั้น 2 (กอท.สก.ทบ.) 1 อัตรา 1.3 ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี ชั้น 1 (กอท.สก.ทบ.) 1 อัตรา กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 0900 – 1600 เว้นวันหยุดราชการ ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ […]

error: