กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค รับสมัคร จนท.บริหารโครงการ วุฒิ ป.โท บัดนี้-17ก.ย.66

Advertisement Advertisement   กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารโครงการ 1 อัตรา เงินเดือนเริ่มต้น 23,000 บาท (ปรับเลื่อนปีละ 1 ครั้ง) ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.โท สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ หากมีประสบการณ์ในการบริหารงานโครงการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เขียนหนังสือราชการ เอกสาร และโต้ตอบอีเมล์ได้ในระดับดี (หากมีคะแนนการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) Advertisement รับสมัครทางอีเมล์ [email protected] บัดนี้-17ก.ย.66 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร สามารถสอบถามได้ที่ 02-590-3869 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: