กรมปศุสัตว์ รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายฯ ป.ตรี บัดนี้-27ม.ค.66

Advertisement Advertisement   กองแผนงาน กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 3 อัตรา Advertisement ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ บัญชี สถิติ การเงิน การธนาคาร และสาขาวิชาการตลาด มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ และวิเคราะห์แผนงานงบประมาณ สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่าง ๆ ได้ เช่น MS Office, Internet, SPSS หรือ MS Project มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษระดับพอใช้ สมัครด้วยตนเอง/ทางระบบออนไลน์ บัดนี้-27ม.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: