กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ รับสมัครเจ้าหน้าที่ 4 อัตรา

Advertisement Advertisement   กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ประสานงานเครือข่าย และเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ (ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) 1. เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,000.- บาท ผู้รับจ้างจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา (อายุ 25-35 ปี) 2. เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 13,500.- บาท ผู้รับจ้างจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับวุฒิการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขา คอมพิวเตอร์ และ/หรือสารสนเทศ จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง Advertisement 3. เจ้าหน้าที่ประสานงานเครือข่าย 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ […]

กองเศรษฐกิจสุขภาพฯ รับสมัครเจ้าหน้าที่สาธารณสุข วุฒิ ป.ตรี 3-13 พ.ค.64

  กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 3-13 พฤษภาคม 2564 กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี การรับสมัคร ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://dhes.moph.go.th และจัดส่งใบสมัคร พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามข้อ 5.1 ถึงข้อ 5.5 เป็น PDF File ไปที่ [email protected] ตามวิธีการสมัครแนบท้ายประกาศนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2564   ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: