กองเมล็ดพันธุ์ข้าว รับสมัครนิติกร วุฒิ ป.ตรี 13-17ก.พ.66

Advertisement Advertisement   กรมการข้าว กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศรับสมัครพนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ สมัครด้วยตนเองได้ที่ กรมการข้าว กองเมล็ดพันธ์ข้าว ฝ่ายบริหารทั่วไป (ชั้น 3) ห้อง 313 กรมการข้าว เลขที่ 2177 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ตั้งแต่วันที่ 13 – 17 ก.พ.66 Advertisement ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: