แผ่นดินไหวพม่า 52 ครั้ง สะเทือนถึงเชียงราย ปภ.ขอ ปชช.ศึกษาแนวทางหลบภัย ลดตื่นตระหนก

Advertisement เมื่อเวลา 00.40 น. วันที่ 22 กรกฎาคม กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง แผ่นดินไหวที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 แจ้งว่า เมื่อเวลา 00.07 น. เกิดแผ่นดินไหวจุดศูนย์กลางอยู่บริเวณสาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมา ขนาด 6.4 ความลึก 3 กิโลเมตร ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ประมาณ 87 กิโลเมตร Advertisement กอปภ.ก. ได้ติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง พบว่ามีพื้นที่จังหวัดเชียงราย ได้รับความรู้สึกสั่นไหวต่อเนื่องหลายครั้ง จึงขอให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเชียงรายติดตามสถานการณ์และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง พร้อมชี้แจงประชาชนถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อลดความตื่นตระหนกรวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย และการให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานราชการ รวมถึงสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด Advertisement ทั้งนี้ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานว่า ช่วงวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565 ตรวจพบเหตุการณ์แผ่นดินไหว มีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเมียนมา 52 […]

error: