กอ.รมน. รับสมัครพนักงานราชการ 24 อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช. 15-31ม.ค.67

Advertisement Advertisement   ประกาศกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 1. ตำแหน่งพนักงานธุรการ 21 อัตรา สําเร็จการศีกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ อัตราค่าตอบแทน : 10,430 บาท 2. ตำแหน่งพนักงานดูแล ระบบข้อมูล 3 อัตรา Advertisement สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์ หรือในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน มีความสามารถ และ เหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที อัตราค่าตอบแทน : 11,280 บาท ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ https://isoc.go.th/recruit.php ตั้งแต่วันที่ 15-31 มกราคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: