กองทัพอากาศ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3-ม.6 27มี.ค.-4เม.ย.60

Advertisement   Advertisement กองทัพอากาศ โดยกองส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 10,430 บาท ค่าครองชีพพิเศษเดือนละ 2,000 บาท  คุณสมบัติเฉพาะ : ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 Advertisement ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ ภายในวันที่ 27 มี.ค.-4 เม.ย.60 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2534 1470  คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

error: