สตช.รับสมัครบรรจุเจ้าพนักงานโสตฯ วุฒิ ปวท./ปวส. 3-20เม.ย.66

Advertisement Advertisement   Advertisement กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา วุฒิ ปวท./ปวส./อนุปริญญา สัญชาติไทย อายุ 18-25 ปี ไม่เป็นผู้ระหว่างตั้งครรภ์ หากเป็นชายต้องพ้นภาระทางทหาร ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างศึกษา ไม่มีรอยสักบนร่างกายที่เห็นชัด (คุณสมบัติอื่น ๆ อ่านเพิ่มเติมที่เอกสารประกาศฉบับเต็ม) สมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายอำนวยการ กองสารนิเทศ อาคาร 5 ชั้น 12 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.02-205-1005 ภายใน 3-20 เม.ย.66 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครนักสื่อสารมวลชน วุฒิ ป.ตรี

  กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักสื่อสารมวลชน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาทต่อเดือน มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สามารถพูดและเขียน รวมถึงใช้ภาษาอังกฤษในการสนทนาได้ วุฒิ ป.ตรีทางนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน ภายในหรือ ต่างประเทศที่ ก.พ. รับรอง ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ กองสารนิเทศ อาคาร 5 ชั้น 12 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร 02 205 1005 บัดนี้-25พ.ค.65 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: