กองสาธารณสุขฉุกเฉิน รับสมัครงานวุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี บัดนี้-13ก.ย.60

  กองสาธารณสุขฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการงานกองสาธารณสุขฉุกเฉิน คุณวุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี จำนวน 7 อัตรา ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานภารกิจอำนวยการ กองสาธารณสุขฉุกเฉิน ชั้น 7 อาคาร 3 บัดนี้-13ก.ย.60 (ขยายเวลาจากเดิม 21-31 ส.ค.60) ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2590 1771 และ 0 2590 1832 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารฉบับที่ 1) คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารฉบับที่ 2)    

error: