กรมบัญชีกลาง รับสมัครนักวิชาการคลัง วุฒิ ป.ตรี 7-11 มิ.ย.64

Advertisement Advertisement   กองสวัสดิการรักษาพยาบาล กรมบัญชีกลาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคลัง ตั้งแต่วันที่ 7-11 มิถุนายน 2564 กองสวัสดิการรักษาพยาบาล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง วุฒิปริญญาตรี ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี Advertisement การรับสมัคร ผู้ประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สามารถขอรับ ใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 7-11 มิถุนายน 2564 ในวันเวลาราชการ 08.30 – 16.30 น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป กองสวัสดิการรักษาพยาบาล อาคาร 3 ชั้น 5 กรมบัญชีกลาง ทั้งนี้ ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียด การรับสมัครได้ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง http://www.cgd.go.th ในหัวข้อ “ข่าวสมัครงาน โดยผู้สมัครจะไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: