ตร.ทุ่มงบ30ล้าน ซื้อแก๊สน้ำตา สารเคมีโฟม ปืนใหญ่เสียง อุปกรณ์ปราบม็อบ

Advertisement ตร.ทุ่มงบ 30 ล้าน ซื้อแก๊สน้ำตา-สารเคมีโฟม ปืนใหญ่เสียง อุปกรณ์ปราบม็อบ Advertisement เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2564 เว็บไซต์กองสรรพาวุธ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 โดยพบว่ามีรายการที่น่าสนใจ คือการจัดซื้ออุปกรณ์ควบคุมฝูงชน 1.รายการสารเคมีโฟม ด้วยวิธีการคัดเลือก โดยทำสัญญากับบริษัท (สงวนชื่อ) เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 จำนวนเงิน 195,000 บาท เฉลี่ยลิตรละ 3,500 บาท 2.รายการแก๊สน้ำตาและสีย้อม ด้วยวิธีการคัดเลือก โดยทำสัญญากับบริษัท(สงวนชื่อ) เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 จำนวนเงิน 23,166,000 บาท แก๊สน้ำตาเฉลี่ยลิตรละ 4,470 บาท และสีย้อมลิตรละ 343 บาท Advertisement 3.อุปกรณ์ควบคุมฝูงชนสนับสนุนภารกิจควบคุมฝูงชนในที่สาธารณะ ด้วยวิธีการคัดเลือก […]

error: