กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด รับสมัครเจ้าหน้าที่ประมง 22-30พ.ย.64

Advertisement Advertisement   กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง ตั้งแต่วันที่ 22-30 พฤศจิกายน 2564 กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประมง (กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด) 1 อัตรา วุฒิ ปวช.สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ สาขาวิชาประมงทะเล เงินเดือน 11280 บาท Advertisement ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถขอและยื่นใบสมัครพร้อมยื่น เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด อาคารปรีดากรรณสูต ชั้น 5 กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 22 – 30 พฤศจิกายน 2564 ในวันราชการ ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 […]

error: