กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด รับสมัครเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ วุฒิ ปตรี 28มิ.ย.-8ก.ค.67

Advertisement Advertisement   ประกาศกรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองในสาขาวิชา คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ระยะเวลาการจ้าง : ตั้งแต่วันที่ทําสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 Advertisement ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถขอและยื่นใบสมัคร พร้อมยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อาคารเชิดชาย อมาตยกุล ชั้น 3 กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2567 ในวันราชการ ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. […]

error: