กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช รับสมัครนักวิชาการเกษตร ป.ตรี 16-20ม.ค.66

Advertisement Advertisement   กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (กวม.) ค่าตอบแทน 18,000 บาท 3 อัตรา ปฏิบัติงานที่ 1.ศูนย์วิจัยและพัฒนา เมล็ดพันธุ์พืชลพบุรี 2.ศูนย์วิจัยและพัฒนา เมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น 3.ศูนย์วิจัยและพัฒนา เมล็ดพันธุ์พืชเชียงใหม่ Advertisement คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางการเกษตร ทางเทคโนโลยีการผลิตพืช ทางเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช (กวม.) กรมวิชาการเกษตร บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 16-20ม.ค.66 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: