กองร้อยอาสารักษาดินแดนอําเภอเมืองนครราชสีมาที่ 2 รับสมัครเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

Advertisement Advertisement   กองร้อยอาสารักษาดินแดนอําเภอเมืองนครราชสีมา ที่ 2 รับสมัครบุคคลเข้าเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 1 อัตรา (ชาย) – มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่ในท้องที่ที่เข้าเป็นสมาชิก – มีสัญชาติไทย – เป็นชายมีอายุตั้งแต่ 17 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ – มีร่างกายสมบูรณ์ และสมควรแก่การเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน – มีพื้นฐานความรู้หนังสือไทยอ่านออกเขียนได้ Advertisement ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ที่ว่าการอําเภอเมืองนครราชสีมา ฝ่ายความมั่นคง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โทร 0-4424-2094 บัดนี้-25พ.ย.65 เวลา 08.30-16.30 น. ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: