กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 รับสมัครผู้ดูแลเด็ก วุฒิ ม.6 บัดนี้-19ก.ค.65

Advertisement Advertisement   กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นผู้ดูแลเด็กโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 1 อัตรา ปฏิบัติงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ท่านผู้หญิงประไพ ศิวะโกเศศ ตำบลแม่หลอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ค่าตอบแทน จำนวน 9,000 บาท ต่อเดือน – เป็นเพศชาย หรือเพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ – คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า – มีสัญชาติไทย Advertisement ยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 332 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 เลขที่ 182 หมู่ที่ 7 ตำบล หนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 หมายเลขโทรศัพท์ 088 258 4973 ตั้งแต่วันที่ 8 […]

error: