กรมควบคุมโรค รับสมัครการเงิน-ผู้ช่วยนักวิจัย วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-11เม.ย.66

Advertisement Advertisement   กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 1. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ด้านการเงิน การบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์ทำงานในหน่วยงานราชการ และที่เกี่ยวข้องมาก่อน ในด้านธุรการ การประสานงาน การจัดประชุม และการเบิกจ่ายเงิน จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีประสบการณ์ในการเขียนหนังสือราชการ มีความสามารถในการพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี ต้องมีข้อมูลผู้ขายกับภาครัฐ Advertisement 2. ผู้ช่วยนักวิจัย 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรีด้านสาธารณสุข พยาบาล วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์ทำงานในหน่วยงานราชการ และที่เกี่ยวข้องมาก่อน ในด้านธุรการ การประสานงาน การจัดประชุม และการเบิกจ่ายเงิน จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีประสบการณ์ในการเขียนหนังสือราชการ มีความสามารถในการพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี ต้องมีข้อมูลผู้ขายกับภาครัฐ สมัครด้วยตนเอง บัดนี้-11เม.ย.66 […]

error: